Latvijā
Politika

Kam nākamgad pieaugs labklājība? LM nosauc lielākos ieguvējus 16

Foto – Shutterstock

Labklājības nozares valsts pamatbudžeta izdevumi nākamgad plānoti 668,4 milj. eiro, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi plānoti 2,65 mljrd. eiro apmērā.

Labbklājības nozares nozīmīgākie pasākumi 2018. gadā ir ģimenes valsts pabalsta palielināšana, atbalsts audžuģimenēm un adoptētājiem, dažādu sociālo programmu attīstība: tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti, jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana. Šiem prioritārajiem pasākumiem paredzēti 39,3 miljoni eiro.

Lielākā daļa no nepieciešamā papildu finansējuma nākamajam gadam – 28,2 milj. eiro – paredzēti ģimenēm ar bērniem, palielinot ģimenes valsts pabalstu. Konkrētu piedāvājumu paredzēts piedāvāt tuvākā laikā, kad šis jautājums tiks skatīts Saeimā.

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Audžuģimeņu un adoptētāju atbalstam būs 2,96 miljoni eiro. No nākama gada 1. janvāra pabalsts bērna uzturam audžuģimenē minimālais apmērs palielināts vairāk nekā divas reizes: 215 eiro līdz 6 gadu vecumam, 258 eiro no 7 gadiem. Pieaugs arī atlīdzība par audžuģimenes darbu: par 1 bērna aprūpi audžuģimene saņems atlīdzību 171 eiro, par 2 bērniem – 222 eiro, bet par 3 un vairāk bērniem – 274 eiro. Ieguvums būs sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana par audžuģimeņu vecākiem – pensijai, pret bezdarbu, invaliditāti. Līdz šim bieži vien kāds no audžuģimeņu vecākiem nestrādāja citu darbu, līdz ar to viņam nepienācās nekādas sociālās garantijas – turpmāk sociālā aizsardzība būs arī audžuģimenēm.

Paredzēts izveidot specializētās audžuģimenes, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kuras aprūpētu bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaiņus vai bērnus, kas cietuši no smagas vardarbības. Rīgā un reģionos tik izveidoti atbalsta punkti, kuros saņemt konsultācijas, informāciju un atbalstu sarežģītās situācijās.

No 2018. gada 1. janvāra plānots palielināt atlīdzību arī par adoptējamā bērna aprūpi. Atlīdzība par adoptējamā bērna līdz astoņu gadu vecumam aprūpi nodarbinātām personām, kuras atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā vai šai laikā strādā nepilnu darba laiku, būs 70 procentu apmērā no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pašreiz – 171 eiro).

Savukārt pārējos gadījumos, piemēram, adoptētājiem, kuri nav nodarbināti, kā arī par bērna vecumā virs 8 gadiem aprūpi, atlīdzība tiks piešķirta 171 eiro apmērā. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā. Atlīdzību nepiešķirs, ja vienlaikus par adoptējamā bērna kopšanu ir piešķirts vecāku pabalsts par to pašu laikposmu.

Nākamā labklājības nozares prioritāte ir sociālo pakalpojumu klāsta pilnveidošana. Jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks nodrošināti onkoloģiskajiem slimniekiem, bērniem paliatīvajā aprūpē un viņu ģimenes locekļiem. Šis pakalpojums nepieciešams ap 1000 pacientiem un aptuveni 900 viņu tuviniekiem. Atbalsts paredzēts arī tehnisko palīglīdzekļu klāsta modernizēšanai cilvēkiem ar invaliditāti, papildus nodrošinot minētos līdzekļus 2704 personām. Kopumā sociālo programmu stiprināšanai paredzēti 8,19 milj. eiro.

LA.lv