Ekonomika
Darbs

Kāpēc ieguldīt jauniešu darbā 16


Brīvprātīgā Jama Hellere no Eiropas Brīvprātīgo dienesta meža dzīvnieku glābšanas centrā Ostendē, Beļģijā.
Brīvprātīgā Jama Hellere no Eiropas Brīvprātīgo dienesta meža dzīvnieku glābšanas centrā Ostendē, Beļģijā.
Foto – EK Audiovizuālais dienests

Autori: Ginters Etingers , EK budžeta un cilvēkresursu komisārs; Marianna Teisena, EK nodarbinātības un sociālo lietu komisāre; Tibors Navračičs, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs

 

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi nostiprināt solidaritātes vērtību Eiropā, jo tā veicina vienotību, sapratni un iecietību. Mēs zinām, ka daudzi jaunieši ir ieinteresēti ieguldīt savu laiku un enerģiju, lai palīdzētu citiem, un daudziem nav iespēju to darīt.

Eiropas Solidaritātes korpuss uzsāka savu darbību 2016. gada decembrī, kopš tā laika Eiropas Solidaritātes korpusā ir reģistrējušies vairāk nekā 
30 000 jauniešu, pirmie dalībnieki jau ir sākuši darbu: Manona no Francijas saņēma norīkojumu uz Budapeštu, Jasmīna no Vācijas piedalās brīvprātīgo kustībā Gdaņskā, Džūlija no Itālijas un Helēna no Portugāles sāka strādāt Briselē. Tie ir tikai pirmie jaunieši. Daudzi jaunieši gatavojas doties uz savas misijas vietām.

Ideja par Eiropas Solidaritātes korpusu, ko pauda komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers pagājušā gada septembrī, ir dot jauniešiem iespēju sniegt palīdzību tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, – kā brīvprātīgajiem, praktikantiem, stažieriem vai strādājošiem tajā valstī, kurā viņi dzīvo, vai arī citā ES valstī. Iedomājieties bērnus, kuri dzīvo zemestrīces izpostītā ciematā un kuriem ir vajadzīgs papildu atbalsts un aprūpe, kamēr tiek atjaunoti viņu mājokļi. Iedomājieties bēgļus, kas ierodas Eiropā un kuriem ir vajadzīgs viss iespējamais atbalsts. Iedomājieties vecāka gadagājuma cilvēkus, kuri savulaik ir atjaunojuši Eiropu pēc kara un kuriem šobrīd ir vajadzīga palīdzība un uzklausīšana. Jaunieši vēlas palīdzēt, un Eiropas Solidaritātes korpuss dod šādas iespējas: tas piedāvā tiešsaistes portālu, kas ļauj ieinteresētajiem jauniešiem no visas ES reģistrēties, un organizācijas, kas darbojas attiecīgajās jomās, var saistīties ar tiem.

Eiropas Solidaritātes korpusu pašlaik atbalsta vairākas ES programmas, jau pirmajā gadā tas organizēs aptuveni 12 000 norīkojumus. Taču mēs vēlamies sasniegt vēl vairāk: mūsu mērķis ir panākt, lai šī iniciatīva būtu spēcīga, patstāvīga, ar pietiekamiem resursiem, un spētu īstenot nodomu līdz 2020. gadam piesaistīt vismaz 100 000 jauniešu.

Tāpēc mēs nācām klajā ar priekšlikumu piešķirt Solidaritātes korpusam 340 miljonus eiro, ko paredzēts izmantot trīs gadu laikā. Šis budžets ļaus mums dot vēl vairāk iespēju jauniešiem, tostarp palīdzot mazām grupām veidot savus projektus. Papildus ceļa izdevumu atlīdzināšanai finansējums dos iespēju dalībniekiem izmantot mācību un valodu kursus, sniegs konkrētu atbalstu, lai palīdzētu jauniešiem, kas ir nelabvēlīgā situācijā. Brīvprātīgie saņems apmaksātu ēdināšanu un izmitināšanu, kā arī kabatas naudu līdz 155 eiro mēnesī. Mūsu mērķis ir izveidot spēcīgu solidaritātes kopienu, kas savienos jauniešus un organizācijas, un kalpos par auglīgu pamatu jaunām idejām un projektiem.

Pats svarīgākais: jaunā iniciatīva nedrīkst konkurēt ar programmām, kas jau veiksmīgi darbojas mūsu valstīs un reģionos. Eiropas Solidaritātes korpuss vēlas papildināt to, kas jau darbojas labi, un nodrošināt jaunas papildu iespējas. Mēs apspriedāmies ar jauniešiem, jaunatnes organizācijām, nodarbinātības dienestu darbiniekiem, darba devējiem, valsts iestādēm un citām struktūrām, kas iesaistītas jaunatnes pasākumos, un mēs esam pateicīgi par saņemtajām pozitīvajām atsauksmēm un atbalstu mūsu iniciatīvai.

Mēs nedrīkstam izniekot Eiropas jauniešu apņēmību un enerģiju. Eiropas Solidaritātes korpuss ļauj motivētiem jauniešiem pozitīvi ietekmēt sabiedrību, vienlaikus pilnveidojot savas prasmes un kompetences, kas ir svarīgas viņu karjerai un arī personiskajai dzīvei. Solidaritāte ir mūsu savienības satvars, tāpēc dosim Eiropas jauniešiem līdzekļus solidaritātes praktiskai īstenošanai.

 

UZZIŅA

Eiropas Solidaritātes korpuss vietne http://europa.eu/solidarity-corps

Atsauces tags Twitter: #EUSolidarityCorps

Facebook: https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/

LA.lv