Karikatūra
Gatis Šļūka. Ne asakas

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome pirms nedēļas pēc garām diskusijām vienojās par nākamā gada nozvejas kvotām Baltijas jūrā. Lielākās bažas un diskusijas jau tradicionāli bijušas par mencu kvotām, jo ir problēmas ar populāciju. Ministru padomes sēdē Latvija gan strikti iestājās pret kvotas lielāku samazinājumu, lai neiznīcinātu nozari, jo mencu nozveja ierobežota jau vairākus gadus pēc kārtas. Tikmēr arī paši zvejnieki atzīst, ka mencu resursi ir vāji un arvien pasliktinās.