×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.1°C
Marģers, Anastasija
Piektdiena, 20. aprīlis, 2018
1. septembris, 2014
Drukāt

Kas jāmāk pirmsskolēnam?

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

“Mans dēls šogad sāks mācīties sagatavošanas grupiņā, tāpēc vēlētos uzzināt, kas bērniem jāapgūst pirmsskolas izglītībā. Vai ir kādi speciāli mācību priekšmeti un mācību programmas? Kas šajā sakarā jāzina vecākiem?”
 EVIJA ROZANOVA RĪGĀ

Tā tikai šķiet, ka pirmsskolas izglītība tāds nieks vien ir! Lai apgūtu visu nepieciešamo un sekmīgi uzsāktu skolas gaitas, tai tomēr jāpievērš nopietna uzmanība. Vecākiem der ielāgot, ka šos jautājumus regulē Ministru kabineta noteikumi, kas paredz: pirmsskolas izglītībai “jāveicina bērna vispusīga un harmoniska attīstība, ievērojot viņa vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei”.

Galvenais zināšanu apguves veids pirmsskolā ir rotaļa. Šādās nodarbībās iekļautais mācību saturs veicina bērna attīstību kopumā, taču ir precizētas arī konkrētas iemaņas un zināšanas, kas jāapgūst fiziskās un psihiskās attīstības jomā, kā arī sociālajā saskarsmē.

• Fiziskās attīstības jomā bērnam, piemēram, jāprot orientēties telpā, noturēt līdzsvaru, veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem, turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus, darboties noteikta laukuma robežās.

• Psihiskās attīstības jomā jāiemācās klausīties, uztvert, stāstīt, paust attieksmi pret dzirdēto, pareizi izrunāt un diferencēt skaņas vārdos, saprast saikni starp skaņu un burtu, pazīt iespiestos un rakstītos burtus, lasīt vārdus un vienkāršus teikumus (atbilstīgi katra spējām), saprast lasīto un paust attieksmi pret to, iejusties dažādos tēlos (attēlot tos ar kustībām, žestiem, mīmiku un runu), skandēt tautasdziesmas un runāt dzejoļus, saprast saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prast rēķināt skaitļa 10 apjomā, pazīt ģeometrijas pamatelementus (punkts, līnija, riņķis, trijstūris, četrstūris).

• Pirmsskolas vecumā bērnam jāprot arī klausīties mūziku, dziedāt, dejot un izjust ritmu, radoši izmantot dažādus materiālus, tehniku un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos.

• Ne mazāk svarīgi ir iemācīties pieņemt sevi un citus, just līdzi, sniegt palīdzību vai, ja nepieciešams, novērtēt situāciju un prast lūgt palīdzību pašam.

• Sociālajā jomā bērnam jāapgūst daudz dažādu zināšanu un prasmju, piemēram, nosaukt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un valsti, kurā dzīvo; izteikt un pamatot savu viedokli; prast rīkoties situācijās, ja ir apdraudēta personiskā drošība mājās, uz ielas un dabā (pie ūdenskrātuvēm, saskarē ar dzīvniekiem, nezināmām vielām un augiem); ievērot personisko higiēnu u.c.

Visu, kas bērniem šajā vecumā jāapgūst, vecākiem mācību gada sākumā noteikti izstāstīs pedagogi, kuri ar viņiem strādā. Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu pedagogs lielākoties izteiks mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Taču pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstīgi plānotajiem rezultātiem vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji tiks informēti arī rakstiski.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+