Sabiedrība

Kas strādā policijā?0

Foto – LETA

Kā notiek pašvaldības policijas darbinieku atlase? Vai tiešām pietiek tikai ar kursiem? Vai noteicošais faktors ir augstskolas izglītība, labs raksturojums no iepriekšējās darba vietas un, iespējams, arī ietekmīgu radinieku ieteikums? 
Ilona

 

Juriste Kristīne Krēsliņa uzsver, ka pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem šīs pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda likumā noteiktos pienākumus konkrētajā administratīvajā teritorijā, kā arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tā deleģējusi likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi. Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē “Darba likums”, kā arī likums “Par policiju”.

Atbilstoši likumam pašvaldības policijas darbiniekam ir jāatbilst šādām prasībām:

1) pilngadīgs Latvijas pilsonis;

2) nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

4) nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad kriminālprocess izbeigts uz reabilitējoša pamata;

5) ir ieguvis vismaz vidējo izglītību.

Tātad augstākā izglītība pašvaldības policistam nav obligāti nepieciešama. Tostarp der zināt, ka par pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku var kļūt persona, kura atbilst visām minētajām prasībām un ieguvusi arī augstāko izglītību. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku turklāt pieņem darbā, ja saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana.

 

LA.lv