×
Mobilā versija
Brīdinājums +26.3°C
Eduards, Edvards, Edvarts, Varis
Sestdiena, 26. maijs, 2018
21. maijs, 2012
Drukāt

Ķibeles ar dzīvokli

confidential_files

Pirms 10 gadiem nopirku paātrināti privatizētu dzīvokli saimnieka mājā, kas nebija ierakstīts zemesgrāmatā. Pašlaik ir sarežģījumi ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā. Man ir divi dēli. Kas notiks, kad manis vairs nebūs? Vai dēli varēs mantot šo dzīvokli, vai arī tas tiks mājas īpašniecei?

Man ir tikai pie notāra apstiprināts pirkuma līgums un t.s. “baltā lapa”. Kamēr dzīvoklis nav zemesgrāmatā, to nevaru arī pārdot. Otra problēma ir tā, ka pārvaldnieks prasa milzīgu nomas maksu par zemi. Kā man rīkoties?
 Jānis Balodis Rīgā

 

 

Kad varēs ierakstīt zemesgrāmatā?

Šai mājai Rīgā, Stāmerienas ielā 6, ir interesanta vēsture. Bijušo īpašnieku mantinieki atjaunoja īpašuma tiesības tikai uz daļu mājas, kā arī visu zemi. Otra daļa mājas palika pašvaldības īpašumā, tāpēc īrnieki varēja privatizēt savus dzīvokļus. Vienu paātrinātajā kārtībā privatizētu dzīvokli, kas vēl nebija ierakstīts zemesgrāmatā, bet bija tikai privatizācijas apliecība (tautā saukta par zaļo lapu), pārdeva tālāk.

Sazinoties ar Rīgas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, AS “Valsts nekustamie īpašumi” un AS “Privatizācijas aģentūra”, noskaidrojām sekojošo. Zemesgrāmatā rakstīts, ka īpašums Rīgā, Stāmerienas ielā 6, ko veido dzīvojamā māja un divi sķūņi, 1999. gadā piederēja Rīgas domei. Taču 2001. gadā pašvaldības īpašuma tiesības tika dzēstas, un no šī laika 1/8 daļa īpašuma piederēja Finanšu ministrijai, bet pārējās daļas pieder privātpersonām (pirmskara laika īpašnieku mantiniekiem). Finanšu ministrijas īpašumus pārvalda AS “Valsts nekustamie īpašumi”.

2012. gada 2. februārī “Valsts nekustamie īpašumi” šo valstij piekrītošo 1/8 daļu, kurā ietilpst dzīvokļi Nr. 9., 14. un 18., nodeva Privatizācijas aģentūrai.

Valsts zemes dienesta Zemes reformas procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne paskaidroja – lai ierakstītu zemesgrāmatā paātrināti privatizētu dzīvokli, vispirms zemesgrāmatā jāieraksta dzīvojamā māja.

 

Šajā situācijā māju pilnai privatizācijai sagatavos Privatizācijas aģentūra. Pēc tam tā visiem privatizēto dzīvokļu īpašniekiem nosūtīs paziņojumu par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai un uzaicinājumu slēgt pirkuma līgumu.

 

Tātad pašlaik dzīvokļu īpašniekiem jāgaida šis uzaicinājums. Pēc tā saņemšanas ar zaļo lapu vai balto lapu būs jāiet uz Privatizācijas aģentūru un jāparaksta dokuments, ko sauc par pirkuma līgumu. Tad dzīvokļa īpašniekam piederēs arī domājamā daļa no mājas kopīpašuma (tās ir kāpņu telpas, ārsienas, pamati, bēniņi, jumts u.tml.). Par dzīvokli jau ir samaksāts sertifikātos.

Pēc tam Valsts zemes dienestā būs jāpasūta dzīvokļa tehniskā inventarizācija. Kad tā būs veikta, dzīvokli varēs ierakstīt zemesgrāmatā.

Bijušo īpašnieku mantiniecei nav nekādu tiesību pretendēt uz jūsu dzīvokli. To var un varēs mantot jūsu bērni arī tad, ja jūsu rīcībā ir tikai tā saucamā baltā lapa.

Pašlaik, kamēr māja vēl nav nodota pilnai privatizācijai, paātrināti privatizētos dzīvokļus var pārdot vai dāvināt, izmantojot zaļo lapu vai balto lapu. Toties pēc tam, kad māju nodos pilnai privatizācijai, dzīvokļus varēs pārdot, dāvināt vai ieķīlāt tikai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

Rīgas nomalē – ekskluzīvi dārga zeme?

Īpašniece, kurai pieder mājas otra daļa un zeme zem un ap ēku, dzīvo Vācijā. Viņas vārdā uz Vācijā izdotas pilnvaras pamata rīkojas mājas pārvaldnieks. Nesen viņš atsūtījis zemes nomas līgumu, nepilnus 37 m2 maza vienistabas dzīvokļa iemītniekiem prasot gadā par zemes nomu maksāt 285 latus!

Mājai piesaistītais zemes gabals ir tikai 1425 m2, taču tā kadastrālā vērtība noteikta astronomiska – 73 358 lati! No šīs summas aprēķinot 6% un sadalot tos proporcionāli nelielās trīsstāvu mājiņas dzīvokļu platībai, patiešām iznāk, ka vienistabas dzīvokļa īpašniekam zemes nomas maksa gadā ir 285,44 lati. Papildus tai zemes īpašniece var prasīt, lai dzīvokļu īpašnieki kompensē arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Gadā šim dzīvoklim tie būs vēl 71,36 lati, kopā – 356,80 lati.

 

Māja atrodas netālu no Brīvības ielas, blakus tirdzniecības centram “Alfa”. Tā ir Rīgas nomale. Kādēļ par tiesībām šeit dzīvot jāmaksā šādas astronomiskas summas? Mazajos dzīvokļos nekādi bagātnieki nedzīvo, daudziem piešķirts trūcīgas personas statuss.

 

Saņēmuši nomas līguma projektu, dzīvokļu īpašnieki rīkojās pareizi – nosūtīja pārvaldniekam ierakstītu vēstuli ar saviem iebildumiem, prasot būtiski samazināt zemes nomas maksu. Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta 2. punktā rakstīts, ka zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties! Ja puses nevar vienoties, šī maksa privatizētā dzīvokļa īpašniekam ir 6 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus tai zemes īpašniekam kompensē nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi.

Pašlaik nekāda atbilde vēl nav saņemta. Pārvaldniekam ir divas iespējas – vai nu piekrist zemākai nomas maksai, atbilstošai cilvēku reālajai maksātspējai, vai arī sniegt prasību tiesā, rēķinoties ar to, ka tiesāšanās vilksies vairākus gadus. Nez vai pārvaldniekam šāda neelastīga taktika būs izdevīga.

Pirms runāt par zemes nomas līguma noslēgšanu, dzīvokļu īpašnieki var pieprasīt, lai pārvaldnieks uzrāda visus nepieciešamos dokumentus – zemesgrāmatas apliecību, zemes robežu plānu, pašvaldības paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli par zemi, izziņu par zemes kadastrālo vērtību, Vācijā izdotās pilnvaras notariāli apstiprinātu tulkojumu (lai pārliecinātos par viņa pilnvaru apmēru un termiņu), kā arī prasīt, lai pilnvarnieks nosprauž zemes robežas dabā un katram tās parāda.

 

Uzziņa

• Joprojām ir mājas, kuras vēl nav nodotas pilnai privatizācijai. Kur noskaidrot, kad tās nodos pilnai privatizācijai? Rīgas domes valdījumā esošās mājas privatizācijai gatavo Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, tālrunis 67012654.

• Valstij piederošās mājas ir Ekonomikas ministrijas valdījumā (ar to privatizāciju nodarbojas AS “Privatizācijas aģentūra”, tālrunis 67021358) vai Finanšu ministrijas valdījumā (ar privatizciju nodarbojas AS “Valsts nekustamie īpašumi”, tālruņi 67024638, 67024623).

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+