Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 27. aprīlī 1

Foto – Shutterstock

“Līdums”

Pirmā maija manifestācijas Valmierā bija diezgan lieliskas, kaut gan neorganizētas. Pirmās manifestācijas sākās pulksten 12 dienā. Uz tirgus laukuma tika turētas runas. Tad manifestantu pulks ar tirdzniecības skolu priekšgalā devās uz staciju. Skolnieki un skolnieces nesa nacionālos latviešu karogus un sarkano karogu ar uzrakstu “Latvijai autonomiju”. Demonstranti gāja ar muziku un dziedādami marseljēzu, “Dievs, svēti Latviju” un revolucionāras dziesmas. No stacijas demonstranti devās uz bezzemnieku mītiņu biedrībā, izsauca sirmo katordznieku J. Kroderi, aiznesa to uz rokām uz tirgus laukumu, kur tas turēja runu, un tad viņu zaldāti uz rokām aiznesa caur pilsētu uz staciju. Uz tirgus laukuma bij daudz karogu par mieru, par 8 stundu darba laiku, par Latvijas patstāvību. Pilsēta bija pušķota ar sarkaniem un latviešu nacionāliem karogiem. Kāda zaldātu komanda izdarīja gājienu uz Zilo kalnu.

LA.lv