Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1916. gada 30. novembrī 16

Publicitātes foto

“Līdums” 

Skolotāja vēlēšanas. 18. novembrī bij pirmā skolotāja vēlēšanas Stāmerienes “Eduarda” skolai uz Beļavu aizejošā Zeltiņa vietā. Uz vēlēšanām bij ieradušies divi kandidāti, viens bij rakstiski pieteicies. Bijušam skolotājam Zeltiņam bij 325 r. gada algas, ko tas šajos dārgajos laikos turēja par nepietiekošu un tādēļ pieņēma vietu Beļavas skolā par 400 rbļ. Stāmerieši izvēlēja par “Eduarda” skolas pirmo skolotāju Lāsbergu “Marijas” pirmo skolotāju Brūniņu par tiem pašiem 325 rbļ. gada algas. Lai nu kāds vēl saka, ka skolotājus nevar dabūt par lētu algu! Viena parādība tomēr bēdīga: skolotāji kā nav, tā nav solidāri sava grūtā materiālā stāvokļa uzlabošanas ziņā. Ar pagasta solījumiem, ka vēlāk algu palielinās, nav skolotāju stāvoklis uzlabojams. Kā gan domā skolotājs ar tik mazu algu cauri spiesties, it īpaši ja tas ir ģimenes cilvēks? Gribot negribot ir jāmeklē skolotājam sāņu peļņas, kas nekādi nav savienojams ar viņa augsto audzināšanas uzdevumu, īpaši tagadējā laikā.

LA.lv