Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 11. maijā 16

Foto-Sergejs Akuraters

“Jaunais Vārds”

Obligatoriskais noteikums, ka no 1. maija aizliegta smalkas maizes (kūku) cepšana liekas būt tikai uz papīra, jo viņu nepilda. Tagad nu Rīgas Strādnieku deputātu padomes pārtikas nodaļa nolēmusi uzņemties kontroli šajā ziņā un tāpat kontrolēt rupjas maizes cepējus, ka tie izpilda noteikumus par pilsētas izdoto rudzu miltu izlietošanu. Ne mazāk vēlama ir jo cieša kontrole par svaiga piena pārdošanu tiklab veikalos, kā pie pašiem pievedējiem; jo neatšķaidīts piens nav vairs nekur atrodams. Pie pilsētas valdes jau sen pastāv speciāli kontrolieri, bet tie neizpilda savu pienākumu kaut cik apmierinoši.

LA.lv