Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 3. jūlijā 1

Foto-LETA

“Baltijas Vēstnesis”

Protests. Mēs, 3. Kurzemes latviešu pulka virsnieki, ārsti un ierēdņi, ar sāpīgu sirdi saņēmām vēsti par Latgales nepievienošanu pārējai Latvijai, neskatoties uz to, ka visa latvju tauta prasa pievienošanu. Mēs atrodam, ka demokrātijas lozungs “Tautu pašnoteikšanās tiesības”, kuru apsolīja arī Pagaidu valdība, tiek no viņas pašas kājām mīts. Pret šādu Pagaidu valdības soli izsakām visstingrāko protestu un noteikti līdz ar visu latvju tautu – baltiešiem un latgaliešiem – prasām Latvijas apvienošanu, kurai jānotiek un kura notiks ja ne citādi, tad revolucionārā ceļā. Virsnieku, ārstu un ierēdņu vārdā podporučiks Ed. Romans-Lejgalietis. P.S. Šī protesta rezolūcija pieņemta ar 66 balsīm, 3 atturoties, šā gada 1. jūlijā.

LA.lv