Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 18. jūlijā 16


Rainis un Aspazija
Rainis un Aspazija
Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

“Jaunais Vārds”

Dzejnieku pāris Rainis un Aspazija palikuši Šveicē, gluži satriekti. Kirhenšteins apraksta, Rainis ir tā nosirmojis un novecojis, ka to grūti vairs pazīt. Aspazija galīgi satriekta un slima. Dzejnieku pāris bijis nodomājis braukt uz dzimteni, bet tagad pagaidām šīs domas atmestas. Sevišķi nospiedošu un satricinošu iespaidu uz mūsu lielo dzejnieku darījis lielinieku uzbrukums. Tas izvairoties no sabiedrības un stundām sēdot vientuļi kalnos, ņemdams saules vannas.

LA.lv