Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 1. septembrī 16

“Dzimtenes Ziņas”

No Liepājas. Satiksmes kavēšana. Kājnieku satiksme uz mūsu pilsētas trotuariem, kas jau tā pa lielākai daļai ir šauri un maz ērti, tiek daudzkārt vēl vairāk apgrūtināta caur to, ka daži gājēji it vienkārši nostājas trotuara vidū, lai izpļāpātos, jeb atkal pa trim un četriem roku rokā saķērušies staigādami, ieņem visu trotuara platumu un citus gājējus piespiež noiet uz ielas. Tā kā caur to rodas daudzas sadursmes, it sevišķi starp militar – un civilpersonām, kam priekš pilsoņu kārtas piederīgiem nereti ir nepatīkamas sekas, tiek šiem neapdomīgiem, kuru izturēšanās pa lielākai daļai tiek kā ļaunprātība iztulkota, pašu labā atgādināts piešķirt saviem līdzpilsoņiem lielāku ievērību.

LA.lv