Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 18. jūnijā0

“Līdums”

Dzīve Jelgavā. Pamazām sāk arī atdzīvoties Kurzemes vecā galvas pilsēta Jelgava. Jau maijā un sevišķi jūnijā atgriezušies daudz bēgļu. Iedzīvotāju skaitu, kas agrāk bija kādi 8000, tagad rēķina jau uz kādi 17 000. Atgriezušies arī daži latviešu inteliģenti: ārsti, advokāti, skolotāji. Citi apskatījušies aizbrauc projām. Top sajūtams latviešu skolas trūkums. Ja tagad ap Jelgavas apkārtni atgriezīsies daudz bēgļu, tad rudenī latviešu skola Jelgavā būtu ļoti nepieciešama. No Jelgavas satiksme tagad ir par visu Dobeles apriņķi – pa dzelzceļu līdz Olainei, Krimunam, Elejai. Ar Rīgu un jūrmalu satiksmi uztur tvaikoņi. Latviešu garīgā dzīve sastinguse.

LA.lv