Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 2. augustā0

Foto – Shutterstock

Rīgas Latviešu Avīze

Ap divi ar pus simta cilvēku atbrauca aizvakar no Pēterpils Rīgā un nostāsta bēdu lietas par turienes dzīvi un lielinieku rīcību. Cik necik ciešama lielinieku vara vēl bijuse pirms angļu iebrukuma Krievijā, bet pēc tam viņu negantības pieņemoties ar katru dienu. Vai katrā mājā esot savas īpašas māju komitejas, kas pamatīgi izzinot visus iedzīvotājus, viņu materiālos līdzekļus un politiskos ieskatus. Nodokļus piedzenot ārkārtīgus, bet aprobežojot tikpat ārkārtīgi to tiesības, kuri ieskaitīti buržujos. Pēdējā laikā viņiem pat liedzot pārtikas līdzekļus un apgaismošanu. Tieša izlaupīšana gan nenotiekot, bet dažādie nodokļi par sevi esot pielīdzināmi laupīšanai. Pārtikas trūkums jau sākot izvērsties badā un ja kas dabūjams, tas esot pasakaini dārgs, visgrūtāki sajūtams esot maizes un kartupeļu trūkums.

LA.lv