Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 22. jūlijā0

Foto – LETA

Baltijas Vēstnesis

Lietus posts jūrmalā. Visu pagājušo nedēļu līdz piektdienai bez mitēšanās lietus jūrmalā nodarījis daudz posta, sevišķi zemeņogu dārzu īpašniekiem. Kā dārzi, tā pļavas bija pilnas lietus ūdeņa. Pirms tā nopļautais siens galīgi sabojājies un zemeņu dārzos milzīgā vairumā gājušas bojā ogas. No pēdējām vien cēlušies zaudējumi par dažiem desmits tūkstošiem rubļiem, kas sevišķi smagi būs sajūtams mazo zemeņu dārzu īpašniekiem, jo no ienākumiem, ko tie iegūst par zemeņu ogām, jāmitinājas jūrmalas dārzniekiem līdz nākošai ražai.

LA.lv