Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 29. septembrī 16

Foto – Shutterstock

“Cēsu  Avīze”

Pārtikas lietā. Pilsētas valdes telpās notika vietējo sabiedrisko iestāžu un organizāciju priekšstāvju sēde, kurā ievērojot bezizejas stāvokli, kādā nokļuvis Cēsu pārtikas rajons pateicoties kara rekvizīcijām un postīšanām, kā arī jaunu bēgļu ieplūdumam, nolēma sūtīt delegāciju pie visām attiecīgām iestādēm un personām, sākot uz vietas, lai ar skaidru materiālu un faktu palīdzību atspēkotu nepareizos uzskatus par pārtikas ap­stākļiem Vidzemē vispār un lai izbeigtu postošās rekvizīcijas. Delegātus nolēma sūtīt no sekošām organizācijām, no katras pa vienam 1) no pārtikas valdes, 2) no pilsētas, 3) no Apriņķa Zemes padomes, 4) no Iskolostrela, 5) no Strādnieku un Zaldātu deputātu padomes, 6) no bēgļu organizācijām un 7) no XII armijas Strādnieku deputātu padomes.

LA.lv