Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 6. oktobrī 16

Foto – Shutterstock

“Rīgas Latviešu  Avīze”

Dažādi pārtikas līdzekļi apkārtnes lauciniekiem, kas ieved tos pilsētā pārdošanai, tagad jānodod lielajā elevatorā, no kurienes tos izpārdos pilsētas iedzīvotājiem pret pārtikas kartiņām, jo citādi turīgāki sapērk pārtikas līdzekļus vieni un mazturīgākie paliek bez tiem. Bez tam, privāti zem rokas pārdodot pārtikas līdzekļus, pārdevēji neietur obligatoriskās cenas un pārdod tiem, kas maksā vairāk. Tā pēdējās dienās pārdevēji ņem par kartupeļiem 12 rbļ. pūrā, kaut augstākā obligatoriskā takse ir 6 rbļ. Vēlams, ka izdotu obligatorisku taksi arī par kāpostiem, burkāniem, griežņiem, svikļiem utt., kuru cenas ir ārkārtīgas, piemēram, par burkāniem un svikļiem 24–27 rbļ. pūrā utt.

LA.lv