Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 30. oktobrī 16

“Dzimtenes Ziņas”

Cilvēka prātam pāri sniedzas ražotāju un veikalnieku iedzīvošanās kāre. Tā pilsētas pārtikas valde pārdod miežu putraimus par 20 kap. mārciņu, bet privātie veikalnieki prasa 1 rbļ. 80 kap. par mārciņu. Vienkāršus zaļos zirnīšus vēl nesen pārdeva par 16 – 24 kap. mārciņu, bet tagad jāmaksā jau 2 rbļ. par mārciņu. Par saldenu pienu jau prasa 1 rbļ. 50 kap. stopā, lai gan arī obligatoriskā cena ar 50 kap. par stopu nav maza. Klusumā zem rokas var dabūt arī gaļu un sviestu, bet jāmaksā par liellopu gaļu 2 – 2,5 rbļ., par cūku gaļu ap 8 rbļ. un par sviestu līdz 25 rbļ. mārciņā. Daži veikalnieki prasa pat par sāli 25 kap. mārciņā. Uz tik negodīgu ļaužu izsūkšanu jāgriež pienācīgu iestāžu vērību.

LA.lv