Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 16. novembrī 0

Foto – LETA

“Līdums”

Cēsu apriņķis. Lopbarības trūkums še pilnīgs. Savā laikā tika uzdots lauksaimniekiem klaušu veidā sagatavot karaspēka vajadzībām pa 5 pudi siena no katras desetinas tīruma un pļavas. Tagad, pēc vietējo pārtikas komiteju darbinieku ziņām, paņemti visi siena krājumi, kādi vien saimniecībās atradās. Tā kā nav siena pievedumu priekš armijas no ārienes, tad zaldāti laiž ganīties zirgus uz rudzu sējumiem, ar to iznīcinādami šos sējumus. Lopbarības trūkuma dēļ saimnieki spiesti galīgi izpārdot savus atlikušos kustoņus.

LA.lv