Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 29. novembrī 16

Foto – Ilze Pētersone

“Rīgas Latviešu Avīzes”

Zirgus vajaga asi apkalt. Vairākkārt ievērots, ka, neraugoties uz ielu slidenumu, liels skaits zirgu tomēr vēl nav asi apkalti un tāpēc bieži izslīd, pakrīt un vezumus velkot stipri nomokās, tā ka tas izskatās kā lopu mocīšana. Tā kā tagad valda liels barības trūkums un zirgu materiāls tik visai vērtīgs un dārgs, tad visādā ziņā jācenšas saudzēt un uzturēt. Tāpēc tad mocības skati ar asi neapkaltiem zirgiem būtu novēršami. To ievērojot, jāsagaida no katra kustoņu drauga un zirgu īpašnieka ieskata, ka viņi rūpēsies par to, lai viņu zirgi vienmēr būtu asi apkalti. Kas tomēr vēl un arī slidenam laikam par spīti brauks ar asi neapkaltiem zirgiem, tas var sagaidīt, ka viņš krīt sodā lopu mocīšanas dēļ.

LA.lv