Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 7. decembrī 16


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto-Shutterstock

“Baltijas Vēstnesis”

Pociems. Pašvaldības iestādes ar visiem spēkiem cenšas novērst draudošo bada spoku, kurš jo dienas vairāk ar savu kau­laino roku grib nožņaugt visu Latviju. Bet Pociema pagasta kandžas brūži, gan pirtīs, gan dārzos, apkrauti skujām, kūp kā agrāk ķieģeļcepļi kūpēja. Dažs labs miltu puds tiek nelietīgi izšķiests, un brūvers nekaunas pat atklāti lielīties, ka varot pelēkam baronam maksāt pat 50 rubļus pudā, jo no viena puda izspiežot līdz 14 pudeles kandžas, kurai tagad netrūkstot noņēmēju. Maksājot no 1 – 15 rubļus par pudeli. Vietējo pagasta vēlēto iestāžu locekļi ne vienu reiz vien brūžiem garām ejot pamet ar roku un saka: “Kāda daļa man.” Bet pagasta nabagi caur to bijuši spiesti griezties atpakaļ mājās tukšiem maisiņiem uz rokām. Pārtikas komiteja paziņo, ka magaziņā nav miltu.

LA.lv