Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 19. decembrī 16


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock

“Brīvais Strēlnieks”

Strenči. 7. decembrī starp vietējo tirgotāju Venteri un viņa strādniekiem izcēlās konflikts. Strādnieki iesniedza sekošas prasības: 8 stundu darba laiku, labāku dzīvokļu iekārtu, strādnieku pieņemšanu un atlaišanu tikai ar pašu strādnieku ziņu, virsstundu darbi pielaižami tikai uz pašu strādnieku vēlēšanos un par šādām jāmaksā 50 proc. vairāk par normālo algu, algas izmaksu ik pēc katrām divām nedēļām. Gadījumā, ja šīs prasības netiktu izpildītas, strādnieki paziņoja, ka viņi uzsāks streiku, pieprasot pa streika laiku pilnas algas izmaksu. Ievērojot strādnieku vienprātīgo un stingro uzstāšanos, tirgotājs apņēmās šīs prasības izpildīt.

LA.lv