Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 21. decembrī 16

Foto – Evija Trifanova/LETA

“Brīvais Strēlnieks”

No Sāvienas. Mūsu pagastā ar tām jaunām lietām neiet vis tik labi uz priekšu, jo mums ļoti bail no dažādiem jauninājumiem, un labāki vēlamies, lai viss paliktu pa vecam. Tā ir, ka mums tika dots rīkojums no augšas, lai ievēlētu pagastu agrārkomiteju, mēs vilcinājāmies, līdz tomēr 26. novembrī sasaucām tautas sapulci, kurā arī bij ieradusies desmitā daļa no visiem pilntiesīgiem balsstiesīgiem pagasta pilsoņiem. Mēs par visu tādu rūpību mūsu pagasta lietās varam pateikties sava pagasta vadoņiem, Izpildu komitejas priekšniekam un darbvedim.

LA.lv