Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 23. janvārī 16


Valka 20. gs. sākumā.
Valka 20. gs. sākumā.
Valka 20. gs. sākumā.

“Baltijas Vēstnesis”

Valka. Jau atzīmējām īsi par jauna kooperatīva “Kultūras Balss” nodibināšanas še. Mums tagad pienācis šī kooperatīva izlaistais uzaicinājums, kurā plašāk izlikti viņa mērķi. Tur starp citu lasām: Jaunā kooperatīva mērķis pildīt mūsu jaunās kultūras apcirkņus garīgām vērtībām. To viņš domā panākt, laižot klajā attiecīgus rakstu krājumus, zinātniskas un populārzinātniskas grāmatas, kritiskus apcerējumus par zinātnes un mākslas parādībām, izdot mākslas un daiļliteratūras darbus, kā arī zinātnes un mākslas žurnālu. Visu šo uzdevumu izvešana prasa visu spirgtāko, enerģiskāko spēku līdzdalību. Tamdēļ no demokrātiskās inteliģences mēs ceram saņemt vispirms papilnam manuskriptu, vai arī attiecīgu darbu piedāvājumu no dažādām zinātnes un mākslas nozarēm, kā arī mācības grāmatas un skolas literatūru. Otrkārt, ne mazāk nepieciešama inteliģences un izglītības draugu piedalīšanās biedrībā ar pajām.

LA.lv