Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 12. februārī0

Foto-Shutterstock

“Rīgas Latviešu Avīze”

Atkusni vajadzēja izmantot. Izpostīdams pašā ziemas viducī kamanu ceļu, atkusnis padarījis dažā ziņā lielas neērtības. Ziemā izdara visādus pievešanas darbus, jo kamanu ceļš ir caurmērā vieglāks, ragavās vedamais vieglāk iekraujams un ziemā vairāk vaļas priekš tādiem darbiem. Ievērojot šās lielās neērtības, namu īpašniekiem un viņu namiķiem jeb sētniekiem ieteicams tām par atlīdzību izmantot atkusni tai ziņā, ka sniega blāķus plašāk izjauc, lai lietus tos drīzāk var izkausēt un tie nebūtu vēlāk par dārgu naudu un ar grūtu darbu vedin jāizved. Reti sētnieki to ievērojuši, kamēr viss lielais sniega čupu vairums stāv neaizskarti, ielu netīrumiem pārklāti un tāpēc siltumam un lietum maz pieejami. Atkusnis jau aiztaupījis visai pilsētai daudz tūkstošus rubļu ar to, ka izkausējis daudz sniega un ledus, kuru citādi vajadzētu izvest. Ja daži sētnieki ar sniega blāķu izjaukšanu atkusnim būtu piepalīdzējuši, viņa labdarījums tai ziņā būtu vēl lielāks.

LA.lv