Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 28. februārī0

Foto – Shutterstock

“Rīgas Latviešu Avīze”

Pilsētas nabagu valde nolēmusi izdot bez kādas maksas maizi un arī kara ķēķos zupu tiem mazturīgiem, kas darba nespējīgi un gluži bez kādiem līdzekļiem, kā arī tādām mātēm, kurām savu bērnu dēļ nav iespējams iet kādā darbā un pelnīties un kuras ir bez līdzekļiem. Pēc apstākļiem izdod bez maksas maizi un zupu tikai dažiem ģimenes locekļiem, piemēram, vienam vai vairākiem bērniem, ja vecākiem nav līdzekļu viņu uzturēšanai. Ja nabagu kuratorijas celtu kādus šķēršļus šajā ziņā, vai pienācīgi neievērotu patiesu nabadzību un trūkumu, tad jāgriežas pie pilsētas nabagu valdes Jāņa sētā, kas liek izmeklēt apstākļus un izspriež katru gadījumu pēc patiesas vajadzības.

LA.lv