Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 29.martā0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Edijs Pālens/LETA

“Līdums”

Goda kapsēta vācu kareivjiem. Kapsētas iesvētīšanu “Rīgas Latviešu Avīze” aprakstīja šādi: tā ierīkota pilsētas meža kapos, 40 vācu zaldāti jau tur bija guldīti, un vēl vienu apglabājot, piedalījās arī kāda goda rota, pilsētas aizstāvji un lielāks skaits oficieru, kuru klātbūtnē kapsētu iesvētīja. Viens evaņģēlisks un viens katoļu garīdznieks turēja svētku runas; bez tam runāja gubernators pie sirds ejošus vārdus. Tāpat arī pilsētas priekšnieks no pilsētas puses. Kad trīs goda zalves bija dotas no parādes rotas, gubernators ar savu pavadonību devās uz krievu-latviešu varoņu kapiem tai pašā kapsētā un nolika tur arī vaiņagu, pieminēdams tur paglabāto uzticamo pienākuma izpildīšanu, uzsvērdams, ka nāvē beidzas pretniecība. Viņam pieslējās pilsētas priekšnieks arī ar vaiņagu. Kad gubernators parādi bija atņēmis, beidzās šīs vēsturīgās ievērojamās svinības.

LA.lv