Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 23. aprīlī0

Foto – Aleksandrs Tolopilo

Rīgas Latviešu Avīze

Latgales iedzīvotāji tagad apvienoti trijās organizācijās: latviešu, vācu un poļu. Visas trīs organizācijas šinīs dienās spriedušas par lielo Latgales likteņa jautājumu un ar vislielāko, vispilnīgāko vienprātību nolēmušas: galīgi atšķirt Latgali no Krievijas un griezties pie vācu valdības ar lūgumu, lai Latgali pievieno Vidzemei un ļauj viņai dalīt jaunās Baltijas valsts likteni. Šo lēmumu un lūgumu nonest uz Berlīni priekš pasniegšanas vācu valdībai nolemts uzdot sevišķai deputacijai, kurā atradīsies viens vāciets, viens latviets un viens polis. Par latgaliešu lūgumu nāksies spriest arī Baltijas Zemes padomēm. Ka latgaliešus uzņems ar prieku, par to nav ko šaubīties.

LA.lv