Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 27. aprīlī0

Dzimtenes Ziņas

Viņa ķēnišķīgā augstība austrumu virspavēlnieks ģenerālfeldmaršals Bavārijas princis Leopolds ir Kurzemes hercogistes patstāvības atzīšanas gadījumā jo augstsirdīgā kārtā atvēlējis 250 000 markas lielu sumu, kas saskaņā ar Kurzemes Zemes padomi tiks no Kurzemes militārpārvaldes priekšnieka izdalīti pa Kurzemes pilsētu un lauku apriņķiem kā pabalsts priekš nabadzīgiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, bez tautības un ticības izšķirības. Pārvaldes priekšnieks ir no iecirkņa fonda pievienojis vēl 50 000 markas, tā ka nu ir 300 000 markas liela suma priekš augšējā nolūka. Kurzemes Zemes padome savā sēdē 18. aprīlī piekrita Kurzemes pārvaldes priekšnieka nodomātai naudas izdalīšanai uz atsevišķiem apriņķiem.

LA.lv