Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 28. maijā0


Biruta Skujeniece
Biruta Skujeniece
Foto no Wikipedia

Baltijas Ziņas

Šajā laikā, kur latviešu kulturelai dzīvei nav noteikta centra, mazpilsētas nodomājuse apmeklēt Biruta Skujeniek, sarīkodama daiļlasīšanas vakaru sestdien, 1. jūnijā, Latviešu saviesīgās biedrības zālē. Cerams, ka šim vakaram netrūks vajadzīgais apmeklētāju skaits, kas ierosinātu arī turpmāk latviešu labākos māksliniekus sarīkot viesu izrādes visās pilsētiņās un uz laukiem. Biļetes (no 3 – 1 rub.) iepriekš pārdod Dūnis grāmatu veikalā. Cik zināms, tad arī Valkā 8. jūnijā notiks Birutas Skujeniek daiļrunāšanas vakars.

LA.lv