Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 31. maijā0

Rīgas Latviešu Avīze

Baltijas iedzīvotāju mantas apsardzība Krievijā. Kā jau ziņots, Vācijas sūtnis Maskavā grāfs Mirbahs paskaidrojis krievu valdībai, ka Baltijas iedzīvotāju uz Krieviju aizvestā jeb evakuētā manta stāvot zem Vācijas apsardzības un ka to tādēļ krievu valdība nedrīkstot nedz konfiscēt, nedz nacionalizēt, nedz apķīlāt, bet to viņas īpašnieki drīkstot svabadi aizvest no Krievijas. Pie šiem Baltijas iedzīvotājiem pieskaitīti arī visi tie, kuri no Baltijas guberņām aizgājuši uz Krieviju un tagad no turienes grib atgriezties. Lai veicinātu atļaujas dabūšanu priekš minēto baltiešu atgriešanās un viņu mantas aizvešanu, Maskavā sastādījusēs tāda komiteja, kura saucas “Baltisches Komite” un kuras adrese ir vācu ģenerālkonsulātā Maskavā. Pie šīs attiecīgie interesenti var griezties.

LA.lv