Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 24. jūlijā0

Foto – Sandra Ruska

“Rīgas Latviešu Avīze”

Liepu postīšana. Kamēr no pilsētas valdes ir atļauts šogad liepu ziedus novākt, daži vācēji pilsētas nomaļākās vietās izdara koku postīšanu vārda īstā nozīmē. Nenolasa, kā priekšā rakstīts, tikai pašus ziedus vien, bet bieži vien nolauzti lielāki vai mazāki zari un veseliem klēpjiem tiek stiepti uz mājām. No kādas liepas Daugavmalas alejā Akmeņu ielas galā nolauzti visi resnākie zari, tā ka atlicis tikai pliks koka stumburs. Līdzīgas postīšanas darbu sekas novērojamas arī citās pilsētas nomalēs.

LA.lv