Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 7. augustā0

Foto – Shutterstock

Līdums

Āboliņa un siena raža ir ļoti vāja. Āboliņa ražu var rēķināt caurmērā uz 10 – 12 pudu no pūrvietas. Siena ražas uz 15 pudu no pūrvietas. Āboliņš pabeigts pļaut ap jūnija beigām. Vietām āboliņš vēl stāv tīrumos, nesavests šķūņos, kas pie pareizas saimniekošanas nav pielaižams. Siens līdz jūlija beigām nopļauts tikai pa pusei. Pēdējā laikā biežie lieti traucē siena savākšanu. Tā kā pļavas šeit ir tālu (skrejgabalos), tad vietējie zemkopji necenšas ar agru pļauju, aiz tā iemesla, ka atālu neesot iespējams dabūt, bet to noganot citi. Pie tam pļavas vēl ir maz kultivētas un nav mēslotas, tā ka uz atāla ražu vēl mazas cerības.

LA.lv