Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918 gada 9. oktobrī0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Kaspars Nordens

Dzimtenes Ziņas

No Tāšiem. Ziņojums par jauno ceļa būvi gar ezera galu līdz Brūņiem, kuru tāšenieki atzīstot par nevajadzīgu un kurš viņiem esot kā skabarga acī, nedibinās uz patiesību, bet ir iz gaisa grābts, tad lietas noskaidrošanas dēļ man jāaizrāda sekošais. Pie ceļa būves piedalījās līdzīgā mērā tāšenieki un talsenieki, pievezdami no kroņa meža materiālu priekš tilta būves, kā arī sūtīdami cilvēkus pie ceļa un tilta taisīšanas, pie kam vietējais muižas īpašnieks barons fon Šrēders deva vajadzīgos žagarus priekš jauna ceļa cikstēšanas un atļāva lietot no savām pļavām granti priekš labākas ceļa uztaisīšanas. Ar lielāko prieku mēs varam apsveikt šī jaunā ceļa uztaisīšanu, jo ceļš ir patlaban gatavs un tiek lietots priekš satiksmes starp Tāšu un Talsu pagastiem.

LA.lv