Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 22. oktobrī0

Foto no Pixabay.com

Rīgas Latviešu Avīze

Neatliekami izpildāms pienākums. Aukstais laiks jau klāt, bet nabagu bērni puskaili nabago pa ielām. Puisēni un meitenes gandrīz bez apava, bez veļas un tikai netīrās driskās kailumu apseguši stundām ilgi līdz sastingumam sakupuši sēd uz kailiem trotuāriem, piespiedušies pie saltajiem mūru namiem, lūgdami no garāmgājējiem dāvaniņu, bet maz kas pasniedz viņiem savu artavu. Tiešām nevajadzētu ļaut šiem grūtdieņiem tā bojāt savu veselību un aiziet bojā, kur viņiem tik nepieciešamas ir patversmes vai apgādība mājās. Ir vispēdējais laiks gādāt līdzekļus patver­smju dibināšanai un viņu ievietošanu patversmēs. Vienaldzība, kāda pieredzama sabiedrībā pret nelaimīgajiem grūtdieņiem, nekādā ziņā nav aizbildināma šajos apgaismības laikos. Ir jāgādā, ka nelaimīgajiem bērniem vairs nav jāubago uz ielām.

LA.lv