Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 16. maijā0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Fotolia

Tautas Balss

Vācijas cenšanās pēc miera ar Krieviju. Vācu Nacionālsapulces miera komisijas sēdē 8. maijā, runājot par Liepājas notikumiem, gandrīz visu partiju priekšstāvji izteicās par miera slēgšanu ar Krievijas padomju valdību un par stāšanos tirdzniecības sakaros ar Krieviju. Ministrs Ercbergers izteicās, ka viņa vēlēšanās vienmēr bijuse slēgt mieru ar Krieviju un tāds esot arī kabineta stāvoklis, kurš gribot spert vajadzīgos soļus šai lietā. Daži runātāji pieprasīja, lai vācu kara spēks tiktu arī miera noslēgšanas gadījumā no robežām aizvests. Valdība esot gatava arī to darīt. Kā zināms, viņa ir 8. maijā Anglijai paziņojuse, ka vācu kara spēks tiks visdrīzākajā laikā aizsaukts no Latvijas un Lietavas.

LA.lv