Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 27. maijā0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Edijs Pālens/LETA

Līdums

Mīnu upuri. “Libauische Zeitung” ziņo, ka naktī uz 17. maiju kāda laiva ar četriem zvejniekiem no Reiņiem uzdūrās uz mīnu. Zveja bija izdevusēs visai bagāta, tā ka laiva no lielā smaguma sēdēja dziļi ūdenī un dabūja aizķert zem ūdens peldošo mīnu. Pēc citu zvejnieku nostāstiem, kuri nelaimes vietai bijuši tuvu, sprādziens noticis 15 verstu attālumā no krasta, pie kam no ūdens izšāvies gaisā ap 100 pēdu augsts uguns stabs. Laiva un nelaimīgie četri zvejnieki tika saplosīti gabalos, atsteigušās citas laivas atrada virs ūdens vienīgi dažus koka gabalus.

LA.lv