Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 13. jūnijā0

Foto: Shutterstock

Baltijas Ziņas

Angļu oficieru apcietināšana Liepājā. 24. maijā š. g. Liepājā apturēja 5 angļu oficierus, kuri bija no ieroču noliktavas nelikumīgā veidā piesavinājušies degļu šņori, kartečas un citas lietas. Oficieri mēģināja piekukuļot vaktnieku ar 20 markām. Pēc nopratināšanas vācu oficieri atsvabināja angļus no aresta. Otrā dienā pēc tam fon der Golcam iesniedza šai lietā sūdzību no vecākā angļu jūras oficiera. Golcs atraidīja sūdzību, aizrādīdams uz lietu īsto stāvokli. Uz to angļi apturēja katru satiksmi ar Liepājas ostu. Vācu komisija Spaā iesniedza protestu pret šādu rīcību un pret angļu oficieru uzvešanos Liepājā, jo blo­kāde dara ļoti kaitīgu ietekmi uz zemes militāro apsardzību un Rīgas iedzīvotāju apgādāšanu ar pārtiku.

LA.lv