Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 15. oktobrī0

Foto: Ebersonimages/SHUTTERSTOCK

Strādnieku Avīze

Apspriedē par normālu darba laiku un atpūtas dienu, ko dažādu organizāciju priekšstāvji sarīkoja aizvakar vakarā pilsētas namā, mazajā zālē, panāca vienošanos par to, ka ik nedēļas vajadzīga atpūtas diena un ka visos arodos jāieved 8 stundu darba diena. Atpūtas dienas izvēlei stājās ceļā nepārvarami šķēršļi, tā kā ebreji nepiekrita pārējo priekšlikumam atzīt svētdienu par vispārīgu atpūtas dienu, jo caur to tiekot ierobežota viņu ticības brīvība. Tā kā vispārīga apvienošanās nebij panākama, tad tika nolemts pilsētas valdei iesniegt katras grupas vēlēšanos atsevišķi.

LA.lv