Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada, 15. novembrī0


Rainis un Aspazija
Rainis un Aspazija
Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

Grauds

Rainis. “Grauda” 2. numurā ievietots raksts “Komunisti un Rainis”, kurā teikts par “Krievijas Cīņas” sīkā feļetonā ievietoto J. Raiņa “nekrologu”. Rainis nav miris, un minētais “nekrologs” ievietots Raiņa izzobošanai atriebšanas nolūkā, jo Rainis izrādījies par Latvijas patstāvības pabalstītāju un nevis par lielinieku, kā viņi visu laiku bij domājuši. Līdz ar Raiņa atgriešanos uz dzimteni un Apgaismošanas ministrijas Mākslas departamenta vadītāja pienākumu uzņemšanos lielinieki skaita Raini priekš viņiem kā mirušu, lai gan Rainis viņiem vēl nekad nav piederējis.

LA.lv