Dabā
Medības

Padoms medniekam. Ko darīt, ja nazim nolauzts gals0

Apskatām bojājumu, novērtējam to un ar marķieri iezīmējam vēlamo formu. Tā mēs redzēsim, cik daudz no naža jānoslīpē.

Teksts un foto: Oskars Treilihs

Nazis ir instruments, kas tāpat kā daudzi citi rīki jāizmanto pareizi. Daudziem no mums ir gadījies, strādājot ar savu iemīļoto nazi, to sabojāt. Rakstā minētajam nazim tā saimnieks nolauza galu nevis tādēļ, ka instrumenta materiāls būtu trausls, bet gan tādēļ, ka tas tika izmantots, lai ar spēku atdalītu aļņa kājas locītavu.

Ko darīt, ja tā ir noticis? Šaubu nav, šāds nazis īsti labi neizskatās, tas ir zaudējis daļu savu darba spēju. Vai iespējams šādu nazi salabot?

Šādi bojātu nazi, protams, vislabāk ir aiznest meistaram, kas to pārslīpēs un savedīs kārtībā. Taču, ja bojājums nav liels, var mēģināt nazi salabot pats mājas apstākļos. Jāņem gan vērā šādi priekšnosacījumi – mājās ir jābūt nažu asināmai iekārtai, akmeņiem slīpēšanai, skrūvspīlēm un marķierim.

Sāksim remontu. Šajā gadījumā nazis ir palicis bez galiņa, ko darīt?
1.

Apskatām bojājumu, novērtējam to un ar marķieri iezīmējam vēlamo formu. Tā mēs redzēsim, cik daudz no naža jānoslīpē.

2.

Ievietojam nazi nažu asināmajā sistēmā vai skrūvspīlēs.

3.

Ievietojam nazi nažu asināmajā sistēmā vai skrūvspīlēs.

4.

Kad forma ir atgūta, noslīpētais gals jāuzasina.

5.

Kad zobs ir uzlikts remontētajai daļai, vēlreiz pārasinām visu nazi, lai tas iegūtu vienādas un nepārtrauktas formas griezošo daļu.

6.

Gatavs lietošanai.

Saudzējiet savus nažus un atcerieties – neizmantojiet tos kā skrūvgriežus un, vēdinot medījumu, izvairieties no naža asmens lauziena sānis.

LA.lv