×
Mobilā versija
Brīdinājums +23.7°C
Anšlavs, Junora
Piektdiena, 25. maijs, 2018
16. jūlijs, 2012
Drukāt

Ko darīt, ja nemaksā?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Kā rīkoties, ja uzņēmums no pērnā gada novembra nemaksā par nodotajiem kokmateriāliem? Uzņēmums strādā, nav likvidēts. Pēdējais solījums bija, ka norēķināšoties maija beigās, bet joprojām neesam neko saņēmuši!
 Ārija Zariņa Mazsalacas novadā

 

Starp jums un uzņēmumu atbilstoši Civillikuma normām acīmredzot ir noslēgts pirkuma – pārdevuma līgums. Civillikumā noteikts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesības atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

Civillikuma 2047. pants tostarp paredz, ka pārdevējs var līgumā pielīgt sev tiesības atkāpties no pirkuma līguma, ja pircējs laikā nesamaksā pirkuma cenu. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā vispirms ir uzmanīgi jāizpēta noslēgtais līgums – kas tajā bija paredzēts.

Ja līgums tomēr nav sastādīts, bet uzņēmums kokmateriālus iepircis ar preču pavadzīmēm, jums ir tiesības griezties tiesā un piedzīt parādu. Galvenais, lai būtu jebkādi rakstiski pierādījumi par kokmateriālu nodošanu. Ja uzņēmuma pamatparāds nepārsniedz 1500 latus, tiesā jāgriežas ar speciālu prasības pieteikumu par maza apmēra prasībām.

 

Jums ir arī tiesības pieprasīt no uzņēmuma likumā noteiktos nokavējuma procentus – likumisko procentu apmērs par tāda naudas parāda samaksas nokavējumu, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, ir septiņi procentpunkti virs procentu pamatlikmes gadā, bet procentu pamatlikme ir četri procenti.

 

Būtiski atcerēties, ka šī pamatlikme mainās katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā par tik procentpunktiem, kādā apmērā kopš iepriekšējām procentu pamatlikmes izmaiņām ir palielinājusies vai samazinājusies jaunākā refinansēšanas likme, ko noteikusi Latvijas Banka. Pēc katra gada 1. janvāra un 1. jūlija Latvijas Banka laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par attiecīgajā pusgadā spēkā esošo procentu pamatlikmi.

Tātad kopējā procentu summa, ko varat pieprasīt no uzņēmuma, ir 11 % gadā jeb 0,03 % dienā no pamatparāda summas. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma arī sešus nokavējuma procentus gadā līdz brīdim, kad tiks izpildīts tiesas spriedums.

Šajā gadījumā uzņēmumam, kurš nepilda savas saistības, būtu vēlams nosūtīt pirmstiesas pretenziju (brīdinājumu), norādot tajā jūsu prasījumu summu, to pamatojumu (līgums, preču pavadzīme vai citu), kā arī nokavējumu procentu aprēķinu.

 

Tāpat uzņēmums ir jābrīdina, ka parāda neapmaksāšanas gadījumā noteiktajā laikā (piemēram, 20 dienu laikā) būsiet spiesta griezties tiesā un līdz ar to no uzņēmuma tiks piedzīti arī visi tiesāšanās izdevumi. Pretenzijā varat arī norādīt, ka lietā par parāda nenomaksāšanu jums ir tiesības griezties tiesā kā kreditoram ar pieteikumu par uzņēmuma atzīšanu par maksātnespējīgu.

 

Maksātnespējas pieteikumu varat iesniegt, ja, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu (piemēram, jums ir tiesas spriedums par parāda piedziņu, bet parādniekam nav nekādu īpašumu, un tiesu izpildītājs līdz ar to nevar parādu atgūt) vai parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 3000 latu un kurām ir iestājies izpildes termiņš.

Jāatceras, ka šajā gadījumā likums pieprasa obligāti izsniegt vai nosūtīt uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Ja parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pastā nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu, varat griezties tiesā un ierosināt šī uzņēmuma maksātnespējas procesu.

 

Konsultēja zvērināts advokāts Mihails Kļaviņš.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+