Lasītāju viedokļi

Ko labu paveikusi jūsu nevalstiskā organizācija? 0

Foto – LETA

Andris Bērziņš, 
biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors:
 “Turpinās samariešu apvienības koordinētais projekts “Paēdušai Latvijai”, kurā sadarbojamies ar vairāk nekā 40 citām organizācijām, un mēnesī vidēji tiek paēdināti ap 3000 cilvēku visā Latvijā.

Esam izveidojuši jaunu aprūpes centru – pansionātu Ventspilī, kas drīz sāks uzņemt klientus. Esam iesaistījušies piecos ES projektos, un ir labas iestrādes visā, kas skar cilvēku aprūpi mājās gan pilsētās, gan laukos. Pārējie darbi tāpat saistīti ar palīdzību ļoti dažādiem cilvēkiem – mūsu pārziņā ir gan grupu dzīvoklis, gan naktspa­tversmes un krīzes centrs, gan aprūpe mājās, piedāvājam pavadoņa asistenta pakalpojumu, transportu invalīdiem un “Drošības pogas”.”

 

Matijs Babris, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jauniešu padomes pārstāvis:
 “Jaunākā akcija bija vingrošana uz ielas pie Ministru kabineta ēkas, lai atgādinātu cilvēkiem par veselīgiem un drošiem darba apstākļiem. Daudzi garāmgājēji apstājās, uzdeva jautājumus. Mūsu mērķis ir gan iesaistīt jauniešus arodbiedrībās, gan izglītot viņus par drošiem darba apstākļus, mudināt, lai vienmēr noslēgtu darba līgumus.”

 

Aleksejs Ozoliņš, 
Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētājs:
 “Nupat 19. maijā apvienības delegācija viesojās Lietuvā. Tur katru gadu plaši tiek pieminēti Lietuvas nacionālie partizāni, kuri cīnījās līdz pat 1956. gadam. Par vienu no vissvarīgākajiem darbiem uzskatām patriotisko audzināšanu skolās, un mūsu apvienība vēlas panākt, lai skolās ik rīts sākas ar “Dievs, svētī Latviju!” un karoga pacelšanu. Daudz sadarbojamies ar jaunsargiem un brauksim uz Kalpaka dzimtas mājām kopt apkārtni un stādīt kokus.”

 

Randa Medne, 
”Latvijas mazpulku” padomes priekšsēdētāja: 
”Vairāk nekā pusotram tūkstotim bērnu un jauniešu bijusi iespēja izstrādāt savu projektu – izvirzīt mērķus, aprēķināt finanses, padziļināti izzināt kādu interesējošu jomu un pēc tam izvērtēt iznākumu, lai saprastu, ko iemācījies. Darbs ir stratēģisks un mērķtiecīgs. Esam pievērsušies arī trūcīgākajām grupām, un iepriekšējā gadā arī mazāk turīgu ģimeņu jauniešiem bija iespēja iesaistīties gan nometnē, gan citās izglītojošās aktivitātēs. Mūsu nometnes ir lētas, taču lauku bērnam arī 20 lati ir liela nauda. Bērni varēja apjaust, ka pasaule ir lielāka par viņa ģimeni, skolu un pagastu, un iegūt plašāku redzesloku un mērķi. Dažkārt esmu dzirdējusi no jauniešiem atrunu: “Negribu iet mazpulkā, jo tur ir jāstrādā.” Bet mazpulcēni ar prieku mācās strādāt praktiski un mīlēt savu darbu!”

 

Annele Tetere, 
biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” pārstāve:
 “Darbojamies dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizstāvības jomā un sniedzam pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm. Pie mums gada laikā vēršas ap trīs simti sieviešu. Viņas saņem juristu un psihoterapeitu konsultācijas.”

 

Karīna Voronova, 
Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle:
 “Piedalāmies starptautiskā projektā par demokrātijas veidošanu jauniešu vidē. Latvijas studentu apvienība arī ir mūsu sociālais partneris, un mērķis ir aktualizēt problēmas, ar ko saskaras jaunieši Latvijā. Vadlīnijas nāk no Eiropas, un mēs apzinām situāciju Latvijā. Pašlaik kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru esam sākuši projektu “Jauniešu uzņēmējdarbības skola”, kur varēs pieteikties visi interesenti no 15 līdz 25 gadiem.”

 

Laila Balga, 
”Sieviešu tiesību institūta” valdes priekšsēdētāja:
 “Pēdējos gados svarīgākie virzieni ir bijuši uzņēmējdarbība senioriem un iekļaušanās līdztiesības politikā, lēmumu pieņemšanas ietekmēšana pašvaldībā, kā arī māj­amatniecības veicināšana. Sadarbojamies ar vairāk nekā 40 NVO. Liels prieks man bija par Rucavu, kur Valdas Stadgales vadītā biedrība “Jumītis” gada laikā apmācīja 20 seniorus, kuri pirms tam neprata rīkoties ar datoru. Pēc sešu mēnešu kursiem seši dalībnieki iegādājās sev portatīvos datorus.”

 

Uzziņa

* Vakar Saeimā notika tradicionālais, jau septītais Saeimas un nevalstisko organizāciju forums “Stabilitāte. Partnerība. Attīstība”, kurā piedalījās politiķi, ministriju darbinieki un NVO pārstāvji, kopumā vairāk nekā simt interesentu.

* Forumā tika apspriesti trīs temati: “Nacionālās attīstības plāns, Eiropas Savienības struktūrfondi un nevalstisko organizāciju loma to īstenošanā”, “Sociālā labklājība – jaunietim, ģimenei, iedzīvotājiem” un “Latvija ES kodolā un saite ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem valstspiederīgajiem”.

 

 

LA.lv