Praktiski
Manas tiesības

Ko un kā var ieķīlāt, ja steidzami nepieciešama nauda 0

Foto – Shutterstock

Man steidzami nepieciešama nauda, lai varētu brālim veikt dārgu operāciju ārzemēs. Mēs ar sievu dzīvojam laukos, saņemam tikai pensiju, taču mums ir sava saimniecība – paliels augļu, ogu un sakņu dārzs, lopi, zeme. Netālu dzīvo kāds pārticis cilvēks, kurš būtu ar mieru naudu aizdot pret ķīlu. Vai es varu ieķīlāt, piemēram, lopus (govi, cūku, vistas)? Varbūt ieķīlāt traktoru vai dārzu? Māju gan ieķīlāt negribētos. Ja nebūs citas izejas, vai jādodas uz banku? Kādi ir ķīlas nosacījumi? Kas notiks, ja nevarēšu naudu laikus atdot? LAIMONIS SALDUS NOVADĀ

Dažādi veidi

Civillikumā teikts, ka ķīlas tiesības ir tādas tiesības uz svešu lietu, ar ko nodrošina kreditoram viņa prasījumu, lai no tās varētu saņemt samaksu. Tātad tās ir tiesības uz cita lietu, kuru uzdevums ir aizsargāt kreditoru, nepieciešamības gadījumā ļaujot viņam pārdot parādnieka īpašumu, lai ar iegūto peļņu segtu parādu. Ķīlas tiesības var nodibināt, noslēdzot līgumu.

Pastāv dažādu veidu ķīlas. Tiesības par kustamu lietu, piemēram, traktoru, ja tas ieķīlājot nodots kreditora valdījumā, sauc par rokas ķīlu. Nekustamas lietas, piemēram, mājas vai zemes, ieķīlājumu sauc par hipotēku. Ja kustama vai nekustama lieta ieķīlāta tā, ka kreditors to valda un ievāc augļus (piemēram, dārzs un tā raža), šādu ķīlu sauc par lietošanas ķīlu.

Par ķīlas priekšmetu var būt visas lietas, kuras atsavināt nav aizliegts, turklāt ne tikai jau pastāvošās, bet arī nākamās lietas (piemēram, gaidāmi, bet vēl nedzimuši sivēni). Likums pieļauj ieķīlāt ne tikai atsevišķas lietas, bet arī to kopības, piemēram, ganāmpulku. Tāpēc līgumā precīzi jānosaka, ko tieši jūs vēlaties ieķīlāt.

Lietošanas ķīla

Ja kreditoram kā ķīla valdījumā nodota kustama (piemēram, lopi) vai nekustama (piemēram, augļu dārzs) lieta, viņam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums ievākt no tās augļus un visus ienākumus.

Taču atbilstīgi Civillikumam ievāktos augļus un ienākumus (piemēram, pienu vai ogas) ķīlas ņēmējs nedrīkst paturēt sev. Viņam tie jāpārdod un ieņēmums no tiem jāieskaita sava prasījuma (vispirms procentu un pēc tam pamatparāda) samaksai, turklāt jāieskaita arī tie augļi un ienākumi, kurus viņš būtu varējis ievākt, bet nolaidības dēļ nav to izdarījis. Tātad, ja naudas aizdevējs būs ar mieru ievākt ražu (augļus, dārzeņus u.tml.) no jūsu dārza un to pārdot, varat vienoties par šāda veida norēķinu par parādu.

Parasti par aizdevuma izmantošanu jāmaksā procenti, turklāt ķīlas ņēmējam ir tiesības atvilkt no ieņēmumiem likumiskos procentus (6% gadā) arī tad, ja tie nav noteikti apsolīti. Taču lietu, kas nes augļus, var ieķīlāt ar norunu, ka ķīlas ņēmējs procentu vietā saņem ienākumus (šajā gadījumā, piemēram, augļus vai jaundzimušos lopus). Tad ķīlas ņēmējam, ja vien neesat norunājuši pretēji, nav jāatskaitās par viņa ievāktajiem augļiem un ienākumiem, kaut gan to vērtība pārsniegtu likumisko procentu apmēru. Tātad, ja šā cilvēka ienākumi, izmantojot jūsu saimniecību, pārsniegs 6% gadā, iebilst nevarēsiet. Tāpat nevarēsiet atprasīt arī atlikumu no summas, ko viņš iegūs, piemēram, pārdodot augļus un dārzeņus.

! Civillikumā turklāt teikts, ka ieķīlātās lietas, kas nes augļus, nastas (papildu izdevumi vai maksājumi), ja par tām nav noteikti norunāts pretējais, nes īpašnieks, nevis valdošais ķīlas ņēmējs. Tas nozīmē, ka, piemēram, nodokļi par ieķīlāto īpašumu būs jāmaksā jums.

Rokas ķīla

Ja vēlaties ieķīlāt traktoru, šī rokas ķīla būs jānodod kreditoram. Taču kreditors nedrīkstēs ieķīlāto traktoru lietot, ja vien jūs to, precīzi norādot, neatļausiet, bet arī tādā gadījumā viņš būs atbildīgs par katru šo tiesību nelietīgu izlietošanu.

Kad aizdevumu atmaksāsiet, traktors būs nekavējoties, tiklīdz pēc tā ieradīsieties, jums jāatdod. Savukārt kreditoram kā ķīlas ņēmējam nav pienākuma atdot ķīlu (traktoru) atpakaļ, pirms nebūsiet ar viņu pilnībā norēķinājies.

Hipotēka

Vēl jums ir iespēja bankā noformēt hipotēku, kas arī ir viens no ķīlas veidiem. Tad aizdevums tiek nodrošināts ar nekustamo īpašumu (šajā gadījumā tas var būt zemesgabals ar dārzu vai bez tā). Aizdevējs jums izsniegs aizdevumu, bet jūs turpināsiet lietot jums piederošo īpašumu, atmaksājot aizdevumu pa daļām. Hipotēka dos kreditoram tikai lietu tiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu un tikai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

! Ierakstīt hipotēku zemesgrāmatā var tikai tajā zemesgrāmatas nodaļā, kuras pārziņā atrodas nekustamais īpašums. Hipotēku zemesgrāmatā ieraksta vienīgi konkrētas naudas summas apmērā un uz noteiktu ieķīlātāja nekustamo īpašumu. Dokumentos obligāti jānorāda precīza summa, kas ir saistību nodrošinājums.

Ja parādnieks ar aizdevēju līgumā noteiktajā termiņā nevar norēķināties, kreditors uzreiz nekļūs par ieķīlātā īpašuma ieguvēju. Kreditoram šis īpašums tiesas ceļā būs jāpārdod izsolē un no gūtajiem ienākumiem jāietur summa, kas nepieciešama atlikušo saistību dzēšanai, bet starpība, ja tāda būs, jāatdod jums. Tāpēc ir būtiski, lai hipotēkas apmērs būtu precīzi noteikts.

Ja aizdevumu neatdosiet

Likums paredz, ka ķīlas ņēmējs, ar kuru parādnieks noteiktā laikā nav norēķinājies, var gūt sev ienākumus no ieķīlātās lietas, to pārdodot, taču tas nekādā gadījumā nav iespējams pirms samaksas termiņa beigām.

Ja ķīlas ņēmēja prasījuma samaksa sadalīta vairākos termiņos, ķīlu var pārdot, tiklīdz nokavēts kāds no šiem termiņiem, ja vien nav bijis tieši norunāts nepārdot tikmēr, kamēr nebūs nokavēts arī pēdējais (vai otrais, vai trešais utt.) termiņš. Ja tomēr ķīlu pārdod, viņam būs jāatlīdzina jums visi ar to sagādātie zaudējumi un izdevumi. Turklāt, ja pircējam bijusi zināma ķīlas ņēmēja rīcības pretlikumība, jums kā parādniekam būs tiesības prasīt atpakaļ pārdoto lietu.

Pārdot ķīlu par brīvu cenu tās ņēmējs drīkst tikai tādā gadījumā, ja jūs kā parādnieks vai nu ieķīlājot, vai vēlāk konkrēti viņam esat piešķīris šādas tiesības. Ja tādas tiesības nav dotas, ķīlu viņš var pārdot tikai izsolē ar tiesas starpniecību.

Ķīlas ņēmēja prasīto ieķīlātās lietas pārdošanu jūs kā parādnieks varat novērst, tikai pilnīgi samaksājot ķīlas parādu, bet ne ar kādas daļas samaksu vai apsolījumu dot ķīlas ņēmējam drošību ar galvojumu, vai kādā citā veidā. Bet, ja savu parādu samaksāsiet pilnīgi kaut tikai pašā pēdējā pārdošanas brīdī, pārdošana tiks apturēta un ieķīlātā lieta atdota jums atpakaļ.

Savukārt, ja ķīlas ņēmējs un jūs būsiet speciāli līgumā norunājuši, ka ieķīlātā lieta parāda nesamaksāšanas gadījumā tūliņ jāpārdod, ķīlas ņēmējam nav pienākuma jums to nedz atgādināt, nedz iepriekš paziņot par savu nodomu pārdot. Ja tādas norunas nav bijis, ķīlas devējam jāpaziņo jums, ka viņš grib ķīlu pārdot. Šādiem nosacījumiem turklāt jābūt ierakstītiem līgumā.

Ja ķīlas ņēmējs viņam ieķīlāto lietu tomēr pārdod vai pieprasa tās pārdošanu izsolē, ieņemtās summas varbūtējais pārpalikums, kas pārsniedz viņa prasījumu, būs jums jāatdod (ja vien uz to nav tiesības vēl citiem kreditoriem). Savukārt, ja, ieķīlāto lietu pārdodot, summas nepietiek pilna parāda segšanai, viņam paliek tiesības prasīt no jums gan parāda atlikuma, gan pārdošanai nepieciešamo izdevumu samaksu.

SVARĪGI

• Ķīlas tiesības nevar pārsniegt prasījumu, par kuru tās atbild.

• Ķīlas tiesības paliek spēkā tik ilgi, kamēr kreditors ir pilnīgi apmierināts.

• Ja ieķīlā namu vai zemesgabalu, ķīlas tiesības attiecas arī uz to servitūtiem.

• Ieķīlāt lietu var tikai tas, kuram vispār ir tiesības ar savu lietu brīvi rīkoties un ja ar ieķīlāšanu neizbeidzas ieķīlātāja īpašuma tiesības uz šo lietu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv
IL
Ilze Līvmane
Praktiski
Īpašums par parādiem tiek pārdots izsolē. Kādos gadījumos izsoli var atzīt par nelikumīgu?
10 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Burkānu krēmzupa ar apelsīnu sulu
12 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Omes biezpienmaize. Klasiska recepte, kas noderēs ikvienai saimniecei
12 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

JL
Juris Lorencs
Latvijā
No vārda “nacionāls” nevajag kautrēties. Saruna ar profesori Maiju Kūli 1
Intervija 5 stundas
LE
LETA/LA.lv
Sports
Balinska skaisti vārti papildlaikā nodrošina “Dinamo” uzvaru Ņižņijnovgorodā
4 stundas
LE
LETA
Latvijā
FOTO: Izraugās Rīgas galvenās egles
5 stundas
LA
LA.lv
Kultūra
FOTO: Sirsnīgā gaisotnē piedzīvota filmas “Saule brauca debesīs” pirmizrāde
Speciālreportāža 4 stundas
EL
Egils Līcītis
Latvijā
Egils Līcītis: Bordāna valdības projekts iesviests papīrgrozā
5 stundas