×
Mobilā versija
Brīdinājums +12.9°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
18. marts, 2013
Drukāt

Ko VID dod par velti?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Ieskatījos VID mājas lapā, sadaļā “Darbības ar valstij piekritīgo mantu”. Gribētos uzzināt, ko tas nozīmē – nekustamā īpašuma nodošana bez maksas? Vai tiešām VID nodod interesentiem īpašumus par baltu velti?
 Anda Kalniņa

 

Patiešām, Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Aktualitātes ir sadaļa Rīcība ar valstij piekritīgo mantu, kura sastāv no rubrikām Realizācija, Iznīcināšana, Nodošana bez maksas un Cenu aptauja par realizāciju.

Kas tā par mantu, kā tā nonāk VID pārziņā un kas uz to var pretendēt? Noskaidrojām, ka bezīpašnieka mantas spektrs ir ļoti plašs, sākot ar eglīšu rotājumiem un bezšķirnes suņiem un beidzot ar dzīvokļiem, mājām un zemes īpašumiem.

 

Dzīvokļus – pašvaldībai vai Privatizācijas aģentūrai

Valsts ieņēmumu dienestā paskaidroja, ka valstij piekrīt bezmantinieka īpašums. Atbilstoši Civillikumam, mantinieki var pieteikties viena gada laikā. Ja mantinieku nav un pašvaldība redz, ka īpašums vairāk par gadu netiek apsaimniekots, neviens nemaksā komunālos rēķinus un īpašuma nodokli, tā ziņo tālāk, līdz bezsaimnieka īpašums nonāk VID piekritībā.

Diemžēl šos bezsaimnieka dzīvokļus vai mājas VID bez maksas nevar atdot jebkuram interesentam. Vispirms tos piedāvā pašvaldībai. Ja pašvaldība atsakās, dzīvoklis, māja vai tās domājamā daļa nonāk valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” valdījumā. Nedzīvojamās telpas VID nodod valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, bet lauku zemi var nodot arī Zemkopības ministrijai.

Kādēļ pašvaldības, kurās parasti ir garas dzīvokļu rindas, mēdz atteikties no dzīvokļa vai mājas, ko tai piedāvā par baltu velti? “Privatizācijas aģentūras” sabiedrisko attiecību speciālists Guntis Kārkliņš pastāstīja, ka tam var būt vairāki iemesli. Piemēram, kreditoru prasījumi – dzīvoklis ir ieķīlāts bankā vai arī ir liels komunālo maksājumu parāds. Pašvaldība var atteikties arī no tāda dzīvokļa, kurš ir ļoti sliktā stāvoklī, un remontam vajadzētu daudz naudas, tad tas nav izdevīgi.

Likums neļauj pašvaldībām pārņemt arī māju domājamās daļas. Domājamā daļa nav dzīvokļa īpašums, pašvaldība to nevienam nevar izīrēt. Taču mājas domājamo daļu varētu būt ieinteresēti nopirkt pārējie kopīpašnieki.

Laukos un mazpilsētās ir arī tādas pašvaldības, kurās nav dzīvokļu rindas, ir pietiekams dzīvojamais fonds, tādēļ papildus dzīvokļu pārņemšana nav nepieciešama (piemēram, Brocēnos).

Bezmantinieka nekustamos īpašumus savā valdījumā “Privatizācijas aģentūra” pārņem tad, kad ir izdots attiecīgs Ministru kabineta rīkojums. “Privatizācijas aģentūra” tos ieraksta zemesgrāmatās uz valsts vārda.

Pēc tam valstij piederošos tukšos dzīvokļus, kā arī vienģimenes mājas vai to domājamās daļas “Privatizācijas aģentūra” novērtē un pārdod atklātā izsolē. Ziņas par šīm izsolēm var atrast tās mājaslapā www.pa.gov.lv. Ja pārdod īpašuma domājamo daļu, kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Viņiem “Privatizācijas aģentūra” nosūta uzaicinājumu tās izmantot – viena mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Tuvākajā nākotnē šajā jomā būs izmaiņas.

Pārdodot ar parādiem apgrūtinātus nekustamos īpašumus, “Privatizācijas aģentūrai” nav iespējams norēķināties ar kreditoriem, jo iegūtie līdzekļi, atrēķinot izsoles un citus izdevumus, jāpārskaita valsts budžetā. Tādēļ kreditori – bankas un komunālo pakalpojumu sniedzēji – paliek bešā!

Atcerēsimies, ka liela daļa kredītu ir ņemta treknajos gados, kad īpašumam bija augstāka tirgus vērtība nekā pašlaik. Tādēļ paredzēts šādus īpašumus nodot tiesu izpildītājiem, lai viņi no ietirgotās naudas norēķinās ar kreditoriem.

Šā gada 17. janvārī Saeima pieņēma grozījumus Civillikumā, Notariāta likumā un Tiesu izpildītāju likumā. Tiesu izpildītāju likuma 73. pants papildināts ar trešo daļu šādā redakcijā: “Zvērināts tiesu izpildītājs pārņem mantu, kas atzīta par bezmantinieku mantu un ir piekritīga valstij, nodrošina tās pārvaldīšanu, apsardzību un realizāciju, kā arī uz šo mantu pieteikto kreditoru pretenziju apmierināšanu. Kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina bezmantinieku mantas pārvaldīšanu, apsardzību, novērtēšanu, atsavināšanu, kreditoru pretenziju apmierināšanu, realizācijas ieņēmumu sadalīšanu, tai skaitā zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta notāra izdevumu un amata atlīdzības segšanu, vai to ieskaitīšanu valsts budžetā, kā arī noteic drošības naudas apmēru, nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets noteic tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu arī gadījumā, ja bezmantinieku manta netiek atsavināta.”

Vēl jāsagaida, kad pieņems Ministru kabineta noteikumus, kuros būs noteikta kārtība, kā jāveic minētās darbības.

 

Kas un ko saņēmis par velti?

Otrs veids, kā rodas bezīpašnieka manta, ir mantas konfiskācija. Kad spēkā stājies tiesas spriedums, kas to paredz, zvērināts tiesu izpildītājs apraksta mantu, sākot ar sadzīves priekšmetiem un beidzot ar automašīnām un nekustamajiem īpašumiem, un nodod to VID pārziņā.

VID mājaslapā redzam, ka bez atlīdzības nodots gana daudz. Piemēram, janvārī kāds sociālās aprūpes centrs saņēmis vienu kasti ar eglīšu rotājumiem un lietotu magnetolu. Lielāko daļu par velti atdotās mantas tomēr veido nekustamie īpašumi. Piemēram, Gulbenes novada pašvaldība ieguva nekustamo īpašumu “Ilgaži” Lejasciema pagastā, Privatizācijas aģentūra – 1∕4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Skaistkalnē, Liepājas pilsētas pašvaldība – divus dzīvokļus Dzintaru ielā, pa vienam – Klusā ielā un Vītolu ielā.

Bez maksas atdoto sarakstā parādās arī mājdzīvnieki, kurus atņem saimniekiem, kas pret tiem nežēlīgi izturējušies. Tā dzīvnieku patversmē “Astes un ūsas” Alūksnes novadā janvārī un februārī nonāca astoņi bezšķirnes suņi, bet Juglas dzīvnieku patversmē – kucīte ar kucēniem.

Kucīti ar desmit mazuļiem Pārtikas un veterinārais dienests PVD atņēma kādai dzērājsievai Rīgā, Jaunciema gatvē, kura tos turēja šaurā un netīrā dzīvoklī. Kucēniem tagad ir divi mēneši, tie mīt Juglas dzīvnieku patversmē “Labās mājas”. (Alise ir aptuveni 2 gadus veca, sirsnīga, ļoti alkst pēc cilvēka uzmanības. Arī alisēni (5 puikas un 5 meitēni) varētu izaugt par vidēja auguma staltiem rējējiem. Sīkākas ziņas var sameklēt mājaslapā www.patversme.lv, tālrunis 26617636).

 

Automašīnu un alkohola bēdīgais gals
VID_007_VS

Regulāri tiek iznīcināts konfiscētais kontrabandas vai nelegāli ražotais alkohols, cigaretes un tabaka, pa reizei – arī pirātiskie mūzikas diski. Mazākas mantas iznīcina paši VID darbinieki – VID telpās vai Rīgā, Piedrujas ielā 5. Lielākus apjomus uztic iznīcināt kādam komersantam. Ievērojot vides aizsardzības prasības, spirtu atšķaida ar ūdeni, līdz tā koncentrācija ir mazāka par 40 %, un tikai tad izlej kanalizācijā.

Iznīcina arī citas kontrabandas preces, kā arī lietas, kurām faktiski nav vērtības. Piemēram, februārī – 396 litrus ūdens un 660 pudeles (taru), lietotus mobilos tālruņus, to lādētājus un baterijas, lietotus apģērbus, 2 bērnu pamperus (!), 6 masažierus ar viltotu preču zīmi “Kosmodisk”, 7 cietos diskus un citas lietas. Uz Getliņu izgāztuvi aizveda apmēram 367 kg nezināmas izcelsmes pārtikas produktu. Ievērības cienīgi vienīgi iznīcinātie 2300 binokļi ar viltotām preču zīmēm “Bushnell”, “Tasco” un “Besser” un 1000 atdarināto “Tasco” tēmekļu.

Februārī iznīcinātas arī sešas automašīnas. Valsts ieņēmumu dienestā paskaidroja, ka šāds liktenis gaida tās, kas vecākas par 20 gadiem, un tās, kuru vērtība mazāka par 200 latiem, jo par metāllūžņiem saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 315 valsts var iegūt vairāk naudas. Automašīnai var nepaveikties tad, ja īpašniekam tiesa piespriedusi sodu ar mantas konfiskāciju. Šāds liktenis gaida arī tās, kuras ir pārbūvētas, ierīkojot slēpņus kontrabandas preču pārvadāšanai, piemēram, papildu bāku, dubulto grīdu vai dubultos griestus.

Automašīnas saplacina un pārvērš metāllūžņos vai arī pārdod komersantam, kurš saskaņā ar līgumu tās izjauc rezerves daļās un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz likvidācijas sertifikātu.

 

Iepirksimies?

VID mājaslapā var iepazīties arī ar precēm, kuras piedāvā pārdošanai, un komersanti var piedalīties cenu aptaujā. Ja jūsu cena par kādu mantu izrādīsies visaugstākā, varēsiet noslēgt līgumu un to iegādāties.

Pārdod visdažādākās lietas. Piemēram, februārī VID piedāvāja plašu sortimentu – sieviešu un jauniešu žaketes, skolas žaketes, sieviešu jakas, vējjakas, trikotāžas jakas un ādas imitācijas jakas, 169 pārus apavu. Ja neinteresē 2000. gada automašīna Hyundai Tiburon, varbūt saimniecībā noder 1 m3 tilpuma lietotas degvielas tvertnes, lietotas plastmasas degvielas kannas, kur uzreiz iepildīt gandrīz 8000 litru šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku (?!)? Var iegādāties arī dažādus lietotus elektriskos instrumentus – motorzāģus, cirkulāros zāģus, urbjmašīnas, ēveles, slīpmašīnas, perforatorus, metināšanas aparātus, metāla griešanas iekārtu, dažāda tilpuma gāzes un skābekļa balonus un pat auduma cimdus!

Mantas pārdošanai piedāvātas gan Rīgā, gan dažādās Latvijas vietās.

 

UZZIŅA

• Jebkurš interesents var piedalīties jebkuras valstij piekritīgās mantas mantas iznīcināšanā vai nodošanā bez maksas, piesakoties VID Nodokļu piedziņas pārvaldē pa tālruni 67097519. Komersanti turpat var pieteikties arī izsolē piedāvātās mantas pirkšanai.

• Likums paredz, ka šīm darbībām jābūt atklātām, tādēļ jebkurš var atnākt un noskatīties arī sirdi plosošas ainas, kad kanalizācijā izlej nelegālo alkoholu vai saplacina iznīcināšanai nolemtās automašīnas.

• Vērojot nekustamā īpašuma nodošanu bez maksas, redzēsiet nevis pašu īpašumu, bet gan tikai dokumentu parakstīšanas procesu, kas notiks attiecīgajā pašvaldībā, Privatizācijas aģentūrā, Valsts nekustamo īpašumu, Zemkopības ministrijas vai kādas citas iestādes telpās (adrese un datums norādīti VID mājaslapā).

 

 

***

“Praktiskais Latvietis” šā gada 1. martā fiksēja viltotu preču, kā arī dažādu lietotu mantu iznīcināšanu, kas notika VID ēkā Rīgā, Skanstes ielā 52a. Bēdīgu galu ņēma 5 ķīniešu telefoni ar viltotu preču zīmi “Apple”, vairākas saulesbrilles un to maciņi ar “Ray Ban” marku, trīs košas rokassomiņas ar “Celine” emblēmu, trīs lakati un rokassprādze ar “Hermess” preču zīmi, kā arī divas viltotas “Burberry” saulesbrilles. Šīs mantas muita bija konfiscējusi lidostā, izlases veidā pārbaudot pasta sūtījumus.

Šajā reizē iznīcināja arī citas lietas. Kompaktdiskus saskrāpēja ar asu nazi, tenisa raketei pārgrieza stīgas, lietotu printeri sadauzīja ar āmuru…

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+