Lasītāju viedokļi

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu neslēgs, bet apvienos
 16


Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Foto – LETA

Mans mazdēls pēc vidusskolas mācās Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā (RUK). Līdz diploma saņemšanai palicis tikai pusgads, bet tikko uzzināju, ka RUK tiek slēgta vai pārcelta uz Olaini,  lai apvienotu ar kādu no turienes mācību iestādēm. Tajā pašā laikā mazdēlam par pēdējo pusgadu vēl esot jāsamaksā 600 eiro un “Latvijas Avīzē” tiek publicēti sludinājumi, kuros aicina jauniešus mācīties minētajā koledžā. Vai tā nav krāpšana? 
Inga Bērziņa Rīgā

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uzzināju, ka IZM nolēmusi no 2014. gada 1. novembra reorganizēt Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu (RUK), nododot to Banku augstskolai. Tuvākajā laikā šī IZM iecere jāapstiprina Ministru kabinetam. IZM izstrādātais priekšlikums par reorganizāciju paredz, ka koledža turpinās pastāvēt kā Banku augstskolas aģentūra “Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža”. Reorganizācijas process paredz, ka Banku augstskolai pievienotā koledža īstenos tās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, kas atbilst Banku augstskolas stratēģiskai specializācijai – komercdarbība, administrēšana, grāmatvedība.

Tātad turpmāk tiks īstenotas šādas studiju programmas “Uzņēmējdarbība” (kvalifikācija – reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists vai grāmatvedis), “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” (kvalifikācija – komercdarbības speciālists); profesionālās studiju programmas “Grāmatvedība” (kvalifikācija – grāmatvedis; un “Komerczinības” (kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks). 
Koledžas izglītības programmas “Aukstumtehnika” aukstumtehnikas speciālista kvalifikācijas iegūšanai (koledžas izglītības līmenis) un izglītības programmas “Inženiermehānika” aukstuma iekārtu mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai (profesionālās vidējās izglītības līmenis) turpmākā īstenošana tiks nodota Profesionālās izglītības kompetences centram “Rīgas Tehniskā koledža”, bet studiju programma “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” pārtikas produktu pārstrādes speciālista kvalifikācijas iegūšanai (koledžas izglītības līmenis) – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai.

Profesionālās vidējās izglītības programma “Gaļas produktu ražošana” gaļas produktu ražošanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai un “Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” piena produktu ražošanas tehniķa, augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehniķa, dzērienu ražošanas tehniķa, maizes produktu ražošanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam, kas jau sagatavo pārtikas produktu ražošanas tehniķus. 
Koledžas programmu īstenošana jaunajās programmu īstenošanas vietās notiks jau ar 2014. gada 1. septembri. Budžeta vietu skaits jaunajās izglītības programmu īstenošanas vietās paliek nemainīgs.

Tādējādi, ja izglītojamais koledžas realizācijas brīdī mācās vai studē koledžā par valsts budžeta līdzekļiem, viņš saglabā šīs tiesības līdz attiecīgās izglītības programmas pabeigšanai ar nosacījumu, ka izglītojamais dodas mācīties uz jauno programmu īstenošanas vietu un ir sekmīgs.

Izglītojamiem, kuri mācības vai studijas koledžā sāka par maksu, studiju maksa izglītības programmu jaunajās īstenošanas vietās līdz attiecīgās izglītības programmas pabeigšanai saglabājas iepriekšējā apmērā. 
Koledžas izglītojamiem, kuri izmantoja koledžas dienesta viesnīcas pakalpojumus, arī jaunajās izglītības programmu īstenošanas vietās tiks piedāvāts šis pakalpojums.

LA.lv