Pasaulē
Eiropa

Komisāri: Eiropa atkal aug. Eiropa atkal strādā. Tagad padarīsim Eiropu atkal iekļaujošu2


Eiropas Savienības karogs.
Eiropas Savienības karogs.
Foto – LETA

Raksta autori – Marianna Teisena, nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre, un Valdis Dombrovskis, EK priekšsēdētāja vietnieks

Lai nodrošinātu taisnīgus nosacījumus vienotajā tirgū, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas Darba iestādi.

Kad jautājat Eiropas iedzīvotājiem, kuras ES tiesības viņi vērtē visaugstāk, astoņi no desmit nosauc tiesības uz brīvu pārvietošanos.

Šobrīd 16 miljoni Eiropas iedzīvotāju dzīvo un strādā citā dalībvalstī.

Tas ir divreiz vairāk nekā pirms desmit gadiem. Nereti cilvēki, kas strādā citā valstī, tiek nelikumīgi izmantoti, netiek nodrošināti atbilstoši darba apstākļi vai sniegtas nepieciešamās sociālās garantijas, un tāpēc Eiropas mērogā nepieciešami taisnīgāki noteikumi. 

Turklāt ar Eiropas Darba iestādes starpniecību iespējams palīdzēt iedzīvotājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem kustībā. Šī iestāde palīdzēs cilvēkiem atrast ceļu arvien eiropeiskākā darba tirgū.

Un tā palīdzēs dalībvalstīm sadarboties, lai ikviens var īstenot taisnīgus noteikumus, atbalstīs tās apmainīties ar informāciju, veikt kopīgas pārbaudes un labāk sastrādāties.

Gribam arī, lai ikvienam būtu piekļuve sociālajai aizsardzībai. Darba līgums uz visu mūžu vairs nav norma. Četri no desmit Eiropas iedzīvotājiem ir vai nu pašnodarbinātie, vai strādā ar darba līgumiem uz noteiktu laiku. Bieži vien viņi nevar pievienoties sociālā nodrošinājuma sistēmām.

Mainot darbvietas, viņi nespēj uzkrāt pietiekamas tiesības, lai garantētu sev atbalstu bezdarba periodos. Turklāt darba pasaule strauji mainās. Mums attiecīgi jāatjaunina arī regulējums.

Ar lietotnes palīdzību iespējams pasūtīt taksometru, pārtiku un pat bērnu aukli. Bet kurš maksās viņu slimnīcas rēķinu, pensiju vai pabalstus slimības, vecuma vai bezdarba gadījumā?

Mēs ierosinām, lai visiem — tostarp pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem gadījuma darba ekonomikā — būtu iespēja uzkrāt tiesības apmaiņā pret iemaksām.

Aicinām dalībvalstis un sociālos partnerus izmantot šo iespēju, uzņemties atbildību un atbalstīt šos priekšlikumus.

Eiropas veiksme vai neveiksme ir atkarīga no iedzīvotāju labklājības.

Eiropa atkal aug. Eiropa atkal strādā. Tagad padarīsim Eiropu atkal iekļaujošu.

LA.lv