Uncategorized

Konkurss skolēniem par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 0

Publicitātes foto

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu skolēniem, aicinot izstrādāt vizuālo materiālu par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Konkursa dalībniekiem ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem jāparāda savs priekšstats un asociācijas, kas viņiem saistās ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. konkursa darbs var būt gan vides reklāmas makets, gan bukleta vāks, atklātne vai plakāts.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 5. klases.

Konkurss tiek organizēts, lai vairotu bērnu un jauniešu izpratni par bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un tā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī akcentētu drošību interneta vidē.

Darbus dalībai konkursā var iesniegt no 7. septembra līdz 5. oktobrim. Labāko darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī, kustības “Draudzīga skola” konferences laikā.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Labāko konkursa darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī, projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” un kustības “Draudzīga skola” konferencē;
Apbalvoti tiks trīs labāko darbu autori. Vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkursa darbus, kam piešķirt veicināšanas balvas – ierīces, kas ļaus pilnveidot un izkopt mākslinieciskās prasmes.

Labākais konkursa darbs pilnībā vai daļēji var tikt izmantots bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 informatīvajos materiālos.

LA.lv