Kultūra
Literatūra

Konstantins Kavafis, “Dzeja”0

Atdzejojis Dens Dimiņš, māksliniece Anta Pence. “Neputns”, 336 lpp.

“Konstantins Petru Kavafis (1863–1933) ir viens no ietekmīgākajiem grieķu dzejniekiem, kura ceļš pie Eiropas lasītājiem ir prasījis ilgu laiku. Viņa pārsteidzošie, ironiskie un atklātie meklējumi erotikā, vēsturē un filosofijā – šajā trīsvienībā, kas bijusi klātesoša grieķu valodai un kultūrai visos laikos, – būtiski paplašinājuši dzejas izpratnes lauku,” raksta grāmatas sastādītājs un atdzejotājs Dens Dimiņš. Kavafis, kuram šogad tiek atzīmēta 155. jubileja, tiek godāts kā modernās grieķu dzejas pamatlicējs. Grāmatu papildina apjomīgs, detalizēts personvārdu, vietvārdu un reāliju rādītājs.

LA.lv