Latvijā
Novados

Krāslavas pilī veidos amatniecības centru0

Foto: Ivars Soikāns/LETA

Īstenojot projektu “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana”, Krāslavas pilī tiks veidots amatniecības centrs, informēja projekta vadītāja Laila Vilmane.

Projektu Krāslavas novada dome īsteno sadarbībā ar piecām pašvaldībām Latgalē, Lietuvā un Baltkrievijā, kā arī biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociāciju. Ieceres mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot pierobežas reģionu ekonomisko attīstību.

Projekta gaitā tiks renovētas un labiekārtotas četras kultūrvēsturiskas ēkas, tai skaitā telpu atjaunošanas darbi tiks veikti grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā Krāslavā. Rezultātā vienā no kompleksa daļām tiks izveidots Amatniecība centrs. Tiek plānots, ka jaunajā centrā darbosies podniecības, kulinārā mantojuma, kokapstrādes un aušanas darbnīcas, kurās amatu meistaru vadībā pilsētas viesiem un citiem interesentiem tiks piedāvātas atbilstošas meistarklases un seno amatu prasmju apmācības. Projekta īstenošanas gaitā plānots iegādāties ari darbam nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā mēbeles, keramikas apdedzināšanas krāsni, trauku glazēšanas kameru, dažādas virpas.

Tāpat Latgales reģions Latvijā, Polockas, Minskas un Zeļvas rajoni Baltkrievijā, kā arī Anīkšču un Kupišķu rajoni Lietuva tiks aktīvi pozicionēti kā vietas, kur iespējams iepazīties ar vietējo kultūrvēsturisko mantojumu, to starpā kulinārijas un seno amatu prasmēm. Tiks organizēti kultūrvēstures festivāli Ludzā, Polockā, Krāslavā un Anīkščos.

Vietējās gastronomijas vērtības tiks apkopotas trīs brošurās un elektroniskā veidā būs pieejamas partneru tīmekļa vietnēs. Savukārt plašs informatīva rakstura materiāls par vietējiem kulinārā mantojuma un seno arodu meistariem tiks apkopots drukātā izdevumā. Tūrisma produktu attīstībai tiks rīkoti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas speciālistiem un uzņēmējiem.

Projekta īstenotāji cer, ka rezultātā pieaugs tūristu skaits partneru teritorijās, tiks radīti dažādi tūrisma piedāvājumi, kas balstīti pārrobežu sadarbībā.

Aktivitātes finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Kopējās projekta izmaksas ir 792 658 eiro, Eiropas Savienības atbalsts – 713 392 eiro.

LA.lv